Anna Veronika Mikšíčková

* 3.2.1829 Brno – † 19.11.1891 Brno


starostka brněnské Vesny
partner osobnosti: Matěj Mikšíček


rodné jméno

Vrbíková (Werbichova)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

přátelila se s Boženou Němcovou, F. M. Klácelem, J. Helceletem, J. Ohéralem, Fr. Sušilem


bydliště

Brno, Františkovo koliště č. 9 (dnes Koliště)


dílo

Po vzoru Boženy Němcové sbírala pohádky a pověsti, které pak vydával její manžel Matěj Mikšíček. Ona i Božena Němcová byly členkami Českomoravského bratrstva, sdružení, založeného na ideálech utopického socialismu, stýkala se s lidmi, kteří v Brně šířili českou kulturu.
Usilovala o zvýšení vzdělání českých žen, probouzení jejich národního uvědomění a jejich upevnění v katolické víře především prostřednictvím organizování přednášek.
Na konci svého působení ve Vesně ztělesňovala dobové konzervativní smýšlení. Svým odchodem uvolnila místo mladé generaci, která se programově zaměřila na budování dívčího školství.


zaměstnání

v letech 1872–1880 byla starostkou brněnské Vesny


odborné a zájmové organizace

byla členkou Českomoravského bratrstva a stála u zrodu Vlasteneckého pomocného spolku, pozdějšího Červeného kříže


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, řada 2, hrob č. 147


poznámky

její osobní fond (G 56) je uložen v Moravském zemském archivu v Brně
osoby

Jan Evangelista Helcelet
přítel Františka Antonie Kajetána Kerschnerová
přítelkyně a spolupracovnice ve Vesně František Matouš Klácel
přítel Eliška (Alžběta) Machová
přítelkyně a spolupracovnice ve Vesně Barbora (Božena) Němcová
přítelkyně
další osoby (1)...


partneři


ulice

Koliště
bydliště (tehdy Františkovo koliště)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy


Aktualizováno: 02. 02. 2020