Internetová encyklopedie dějin Brna

Lubomír Koželuha

  Lubomír Koželuha


  • * 1.9.1918 Brno – † 10.9.2008 Brno


  • zpěvák, sbormistr, hudební skladatel a pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Vackova 78 (1948)


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně (1933–1937),
   konzervatoř v Brně (kompozice u Viléma Petrželky a dirigování u Bohumíra Lišky 1937–1944),
   PF UJEP v Brně - obor hudební výchova (1946–1948),
   pedagogický kurz při Besedě brněnské,
   sbormistrovský kurz u Viléma Steinmana


  • zaměstnání

   zpěv ve Filharmonickém spolku Beseda Brněnská a externě ve sboru Národního divadla v Brně,
   výuka hudební výchovy na řadě brněnských středních škol, kde zakládal pěvecké a instrumentální kroužky,
   řídil Slatinský pěvecký sbor a sbor v Brně-Táboře,
   brněnská konzervatoř (1949–1952 externí výuka harmonie),
   pěvecký sbor Veleslavín (sbormistr),
   konzervatoř v Kroměříži (1972–1974 ředitel),
   inspektor odboru kultury Národního výboru města Brna (1974–1979)

  • odborné a zájmové organizace

   Klub moravských skladatelů,
   Svaz českých skladatelů (tajemník)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Pavel Blatný
   student Bohumír Liška
   pedagog Vilém Petrželka
   pedagog Vilém Steinman
   pedagog


  • ulice

   Vackova
   bydliště doložené v roce 1948


  • autor

   hub


Aktualizováno: 30. 01. 2020