Lubomír Koželuha

* 1.9.1918 Brno – † 10.9.2008 Brno


zpěvák, sbormistr, hudební skladatel a pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno-Královo Pole, Vackova 78 (1948)


vzdělání

1933–1937 učitelský ústav v Brně,
1937–1944 konzervatoř v Brně (kompozice u Viléma Petrželky a dirigování u Bohumíra Lišky),
PF UJEP v Brně - obor hudební výchova (1946–1948),
pedagogický kurz při Besedě brněnské,
sbormistrovský kurz u Viléma Steinmana


zaměstnání

zpěv ve Filharmonickém spolku Beseda Brněnská a externě ve sboru Národního divadla v Brně,
výuka hudební výchovy na řadě brněnských středních škol, kde zakládal pěvecké a instrumentální kroužky,
řídil Slatinský pěvecký sbor a sbor v Brně-Táboře,
brněnská konzervatoř (1949–1952 externí výuka harmonie),
pěvecký sbor Veleslavín (sbormistr),
konzervatoř v Kroměříži (1972–1974 ředitel),
inspektor odboru kultury Národního výboru města Brna (1974–1979)


odborné a zájmové organizace

Klub moravských skladatelů,
Svaz českých skladatelů (tajemník)
partneři

Marie Koželuhová
sňatek: 26. 3. 1944, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)
ulice

Vackova
bydliště doložené v roce 1948


hub


Aktualizováno: 22. 02. 2022