Jan Pospíšil

* 18.10.1874 Oslavice (okres Žďár nad Sázavou) – † 28.7.1936 Nové Město na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)


vrchní magistrátní rada, předseda školského referátu města Brna


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po roce 1918 se zasloužil o české školství národní a odborné ženské školství v Brně. Patřil rovněž k hlavním osobnostem, které se zasloužily o vybudování pomníku Bible kralické a jejích tiskařů v Kralicích, ale odhalení pomníku v září 1936 se již nedožil.


bydliště

Oslavice čp. 22 (rodný dům),
Brno, Javorová 8


čestný občan

Dolních Kounic a Ivanovic u Brna


vzdělání

právnická studia v Praze


zaměstnání

úředník


odborné a zájmové organizace

Národní jednota pro jihozápadní Moravu (15. 2. 1907 jmenován místostarostou),
Musejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích (zakládající člen a první předseda),
Pěvecké sdružení Foerster (čestný člen)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 46 (původně skup. 56, řada 1, hrob č. 213, později skup. 25e, hrob č. 42; dne 22. 11. 1979 ze seznamu čestných hrobů města Brna vyřazen, znovu prohlášen čestným hrobem, po přečíslování hrobů čestného kruhu v roce 1999 je to dnes hrob č. 46)


poznámky

Pohřeb se konal za velké účasti zástupců města Brna, spolků a osobních přátel z obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně 30. 7. 1936, zpíval pěvecký sbor Foerster, obřad zakončila státní hymna.
Na mramorovém podstavci náhrobku je bronzová portrétní busta zemřelého od J. Růžičky z roku 1937.
osoby

Karel Ignác Fanfrdla
K. Fanfrdla byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnskou městskou radu Jan Kolda
J. Kolda byl jedním ze svědků sňatku J. Pospíšila Jiří Mahen
J. Mahen byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnské městské úředníky Josef Mrkos
J. Mrkos byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnský městský školní výbor Richard Šňupárek
R. Šňupárek byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnské městské úředníky


partneři

Josefa Pospíšilová (Nečasová)
sňatek: 26. 6. 1924, Brno (kostel sv. Jakuba)ulice

Javorová
bydliště doložené v roce 1924 (dnes Arne Nováka)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 19. 10. 2022