prof. PhDr. Ferdinand Stiebitz, DrSc.

* 7.7.1894 Velvary – † 10.10.1961 Brno


profesor klasické filologie na brněnské filozofické fakultě, literární historik, znalec a překladatel antické literatury


bydliště

Brno:
- Poříčí 61
- Veveří 61
- Žižkova 65/67
- Stojanova 12
- Šeříková 25
- Kampelíkova 16
- Sedlákova 21
- Jánská 11/13


vzdělání

1905–1913 gymnázium v Praze XII,
1913–1920 (s válečnou přestávkou) FF UK - klasická filologie,
studijní pobyt na univerzitě v Berlíně (1928),
1922 titul PhDr., 1931 habilitace, 1936 mimořádný profesor, 1939 řádný profesor klasické filologie


dílo

zobrazit


zaměstnání

gymnázium v Praze XII (1920–1922), v Košicích (1922–1924) a v Brně (1924–1936),
1936–1961FF MU (v letech 1947–1948 její děkan)


odborné a zájmové organizace

Jednota klasických filologů (čestný člen a předseda brněnské pobočky),
Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 42, hrob č. 27 (od roku 1972 mimo Brno a ČH)
osoby

partneři

Marie Valerie Stiebitzová (Rapantová, ovdovělá Přerovská)
sňatek: 27. 7. 1925, Brno (městská rada)ulice

Poříčí
bydliště v době sňatku Veveří
bydliště v letech 1928–1930 Žižkova
bydliště v letech 1931–1933 Stojanova
bydliště v letech 1933–1934 Šeříková
bydliště v letech 1934–1938
další ulice (3)...


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
děkan FF MU


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019