Adolf Tihelka

* 10.6.1880 Brno – † 28.11.1935 Brno, úrazová nemocnice


moravský politik; organizátor národně socialistické strany a její dlouholetý funkcionář;
v letech 1920–1935 člen brněnské městské rady a zastupitelstva


bydliště

Brno:
- Zeile 53
- Jusagasse (Jusova) 9
- Hvězdová 10
- Kotlářská 11


vzdělání

vyučen knihařem


zaměstnání

redaktor (doloženo v roce 1910),
úředník (politický tajemník Československé strany socialistické po roce 1918)


politická orientace

Československá strana národně socialistická


odborné a zájmové organizace

Všeodborový svaz národně-sociálního dělnictva (tajemník od roku 1908),
Sparta Brno (předseda)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5, hrob č. 398 (v roce 1979 vyřazen z ČH, po roce 1990 vrácen zpět)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 30. 11. 1935
osobyulice

Zeile
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Cejl) Jusagasse (Jusova)
bydliště doložené v roce 1910 (dnes Spolková) Hvězdová
bydliště doložené v roce 1925 Kotlářská
bydliště v době úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 4. 1936
Uložení popela Adolfa Tihelky
jeho popel ukládán při pietním aktu
23. 7. 1925
Zahájení stavby Masné burzy
předseda direktoria


Jis, Menš


Aktualizováno: 30. 03. 2022