Jindřich Halam

* 1.11.1856 Brno-Medlánky – † 22.2.1935 Brno-Mokrá Hora


kameník
otec osobnosti: Jindřich Halam


zajímavé okolnosti

příjmení se v matrikách objevuje v podobě Hallam, Halam či Halám


bydliště

Brno-Medlánky, Suchého 6,
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora:
- Veselka 4
- Tumaňanova 21, později 32


zaměstnání

domkař v Mokré Hoře (doloženo v roce 1881),
kameník a chalupník v Mokré Hoře (doloženo rokem 1894), kamenický mistr (doloženo v roce 1919),
kameník a dílovedoucí v kamenickém a sochařském závodě Adolfa Loose, později i jeho vdovy Marie


hrob

Řečkovický hřbitov, Úlehle, skup. I, hrob č. 51–52 (později zrušen v souvislosti s budováním spojovací cesty, dnes toto označení nese hrob jiné osoby)


poznámky

Jako kameník a dílovedoucí byl ve firmě Adolfa Loose vážený a ceněný, o tom svědčí i skutečnost, že v roce 1895 mu vdova a majitelka firmy Marie Loosová uspořádala slavnost k pětadvacetiletému působení ve firmě, o které referovala i Moravská orlice. Jubilantovi se dostalo srdečného blahopřání a poděkování za dlouholeté svědomité řízení firmy, obdržel darem stříbrný pokál (pohár ve tvaru kalicha s víkem). Večer se pak v krásně upraveném pracovním sále konala slavnostní hostina zakončená i tancem. Ve funkci pokračoval i nadále, doložen jako dílovedoucí ještě v roce 1910. Znamená to tedy, že ve firmě Adolfa Loose působil nejméně čtyřicet let!
V Mokré Hoře si také postavil vlastní dům (tehdy Mokrá Hora čp. 47), který měl tři byty. V jednom z nich (byt č. 2) byl při sčítání v roce 1910 doložen i učitel obecné školy v Jehnicích Vladimír Kalvoda s rodinou. Byt číslo 3 byl tehdy „neobydlen“(sčítání se konalo k 31. 12. 1910), sloužil zřejmě k pronájmu jako letní byt.
Pohřeb se konal 24. 2. 1935.
(Informace o úmrtí a pohřbení pro naši encyklopedii doplnil jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.)osoby

Vladimír Kalvoda
V. Kalvoda bydlel s rodinou v podnájmu u J. Halama Adolf Loos
J. Halam pracoval jako kameník u A. Loose Marie Loos
J. Halam pracoval jako kameník a dílovedoucí u M. Loosové


partneři

Josefa Halamová (Kolaříková)
sňatek: 4. 7. 1880, Brno-Řečkovice (kostel sv. Vavřince)
sourozenci

ulice

Suchého
rodný dům (tehdy Medlánky čp. 16) Veselka
bydliště doložené v roce 1880 (tehdy Řečkovice čp. 96) Tumaňanova
bydliště doložené v roce 1881 (tehdy Mokrá Hora čp. 40, později čp. 47, kde i zemřel)


stavby

Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


Menš, Dč


Aktualizováno: 18. 04. 2022