JUDr. Jaroslav Budínský

* 17.9.1865 Chotěměřice (dnes Hněvkovic, okres Havlíčkův Brod) – † 12.5.1939 Brno


válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje; advokát; politik; překladatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jeden z poslanců, kteří usilovali o vznik druhé české univerzity na Moravě



vzdělání

gymnázium v Německém Brodě (1884 maturita),
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1884 – 5. 2. 1897)


dílo

Morava za války. Brno 1936.


zaměstnání

advokátní koncipient v kanceláři JUDr. Josefa Koudely (1898–1901),
zemský advokát,
přísedící kárného senátu Nejvyššího soudu,
poslanec Moravského zemského sněmu, poslanec Revolučního národního shromáždění (14. 11. 1918 – 15. 4. 1920)


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno I (od roku 1904),
Sokol Královo Pole (starosta),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Matice školská v Brně (1907–1911 předseda)


hrob

poznámky

Poslanec Moravského zemského sněmu (1906–1918), přísedící Moravského zemského výboru. Člen Národního výboru a Revolučního národního shromáždění.
Za první světové války zapojen v domácím odboji (od podzimu 1914). V roce 1915 člen vedení moravské pobočky tajného výboru Maffie, v létě 1918 zařazen do Národního výboru jako jeden ze zástupců Moravy, v říjnu 1918 jednatel Moravského národního výboru, v letech 1909–1917 člen předsednictva Pokrokové strany lidu na Moravě.

Nekrology:
- Lidové noviny, 1939, č. 239
- Časopis čes. knihovníků 1939, s. 86–87.




osoby

Josef Koudela
J. Koudela byl jedním ze svědků sňatku J. Budínského


partneři

Josefa Budínská (Sedláčková)
sňatek: 24. 1. 1899, Brno (kostel sv. Tomáše)




ulice

Kozí
bydliště Giskra-Strasse - Giskrova
bydliště doložené v roce 1899 (dnes Kounicova) Franz-Josef-Strasse
bydliště doložené v roce 1901 (dnes Francouzská) Winterhollerplatz (Winterhollerovo náměstí)
bydliště doložené v roce 1899 a znovu 1903 (dnes náměstí 28. října)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 5. 1914
IV. rakouský protialkoholní sjezd v Brně
účastník sjezdu


související odkazy

Menš, mát


Aktualizováno: 19. 08. 2022