Oskar Judex

* 28.11.1894 Brno – † 11.9.1953 Ilava (Slovensko)


pedagog, pracovník místní samosprávy; starosta města Brna (vládní komisař) v letech 1939–1945; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský (? -Menš)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


příčina úmrtí

zemřel


bydliště

Brno:
- Franz-Josef-Strasse 56 (rodný dům, dnes Francouzská)
- Josefstadt + Gartengasse 56 (doloženo v roce 1900, dnes Bratislavská)
- Křenová 26
- Koliště 75 (doloženo v době sňatku)
- Rudolf-M.-Rohrer-Gasse 6 (doloženo před zářím 1940, dnes Bašty)
- Hans-Kudlich-Gasse - (ulice) Hanse Kudlicha 10 (doloženo od 3. 9. 1940, dnes Botanická)


zaměstnání

učitel obecné školy,
po první světové válce ředitel knihtiskárny a nakladatelství firmy Rohrer v Brně,
v letech 1939–1945 starosta Brna


poznámky

Za první světové války padl do ruského zajetí, byl těžce zraněn, po pěti letech pobytu na Sibiři se vrátil do Brna.
V databázi www.vuapraha.cz je uveden s datem narození 28. 9. 1893 v Brně, domovská příslušnost tamtéž, muž stejného jména a příjmení. Byl zajat za první světové války, do čs. legií se přihlásil 10. 8. 1919 v Irkutsku. Týž den přijat do čs. legie v Rusku, 2. jízdní pluk, vojín. Konec v legiích neuveden, byl vojínem 2. jízdního pluku. Poznámka v databázi: „Němec, nemá charakter LR, není legionářem podle zákona“.

Oskar Judex se stal v roce 1928 členem městského zastupitelstva. Angažoval se v nastupujícím nacistickém hnutí, 15. 3. 1939 vydal vyhlášku, kterou se prohlásil starostou města. Dosavadního starostu Ing. Rudolfa Spaziera vyzval, aby odešel na dovolenou. Spazier neuposlechl, snažil se úřadovat i dále, proto 23. března byl předvolán na gestapo, kde dostal příkaz nezasahovat do správy města. Oficiálně byla pravomoc starosty vložena do rukou Oskara Judexe počátkem července 1939 nařízením říšského protektora.
V době jeho působení za okupace na brněnské radnici byla Líšeň spojena s městem tramvají, proběhla generální rekonstrukce Špilberku pro potřeby německé armády, vybudována silnice pod Petrovem atp. Domovské právo v Brně získal „původem od narození“. K 6. 9. 1939 se přihlásil k „Deutsche Volkszugehörigkeit“ spolu s manželkou a oběma syny.
Po osvobození byl MLS v Brně odsouzen 2. 12. 1946 k doživotnímu žaláři, vězněn byl mimo jiné v Brně na Cejlu, na Mírově, v Šumperku (od 1. 12. 1951 do 12. 5. 1952), v Opavě (od 13. 5. 1952 do 21. 7. 1953) a v Ilavě (od 22. 7. 1953).
(Za pomoc při určení místa úmrtí děkujeme panu Vladimírovi Černému.)
osoby

Antonín Bohatec
vylákán k vrchnímu starostovi a zatčen gestapem Antonín Drhlík
svědek v procesu v roce 1946 Alois Otoupalík
A. Otoupalík svědčil v procesu s O. Judexem před MLS Rudolf Spazier
úřadující starosta vyzván O. Judexem k nástupu dovolené


partneři

Albine Judex (Bauer)
sňatek: 3. 3. 1923, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Franz-Josef-Strasse
rodný dům (dnes Francouzská) Křenová
bydliště Josefstadt + Gartengasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Bratislavská) Koliště
bydliště doložené v době sňatku Rudolf-M.-Rohrer-Gasse
bydliště doložené před zářím 1940 (dnes Bašty)
další ulice (1)...


osoba na objektech

káznice na Cejlu
jiná realizace: Cejl 71/02
představitel okupační správy v Brně, vězněn na Cejlu na základě rozsudku MLS


objekty

W. A. Mozart
pamětní deska: Kobližná 4/02
řečník při odhalení pamětní desky


stavby

Moravsko-slezská trestnice
Cejl 71/469
odsouzen Mimořádným lidovým soudem v roce 1945


události

29. 6. 1942
Zavedení „autobusového vlaku“
vládní komisař města Brna - účastník první jízdy
13. 12. 1941
Slavnostní otevření prodloužené Husovy ulice
vrchní komisař (starosta) města Brna
7. 12. 1941
Odhalení pamětní desky W. A. Mozarta
slavnostní řečník
17. 9. 1941
Odhalení pamětní desky Karla von Steina
Judex pronesl jeden ze slavnostních projevů
27. 11. 1940
Koupě pozemků za účelem regulace potoka Ponávky a zřízení retenční nádrže v Brně-Králově Poli
schválil opatření

další události (9)...Menš


Aktualizováno: 28. 11. 2019