Ing. Dr. Felix Stern

* 21.3.1914 Brno – † 30.6.1942 Praha


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven na střelnici v Kobylisích


bydliště

vzdělání

německá zemská a státní reálka v Brně (17. 6. 1932 maturita),
Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška 21. 6. 1937), promován doktorem technických věd (25. 6. 1938), dizertační práce "Vlastnosti permutiticky definovaných škrobů"


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Památníku odboje na střelnici v Praze-Kobylisích


zaměstnání

chemik


poznámky

i přes získání vystěhovaleckého pasu se mu nepodařilo odjet před nacisty z okupovaného Československa, popraven ve druhém stanném právu

ulice

Franz-Josef-Strasse
rodný dům (dnes Francouzská)


Jord, Menš, blat


Aktualizováno: 09. 08. 2023