Internetová encyklopedie dějin Brna

Felix Stern

  Ing. Dr. Felix Stern


  • * 21.3.1914 Brno – † 30.6.1942 Praha


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven na střelnici v Kobylisích


  • vzdělání

   německá zemská a státní reálka v Brně (17. 6. 1932 maturita),
   Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška 21. 6. 1937), promován doktorem technických věd (25. 6. 1938), dizertační práce "Vlastnosti permutiticky definovaných škrobů"

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Památníku odboje na střelnici v Praze-Kobylisích


  • zaměstnání

   chemik


  • poznámky

   i přes získání vystěhovaleckého pasu se mu nepodařilo odjet před nacisty z okupovaného Československa, popraven ve druhém stanném právu


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Heinrich Stern
   Rosa Stern (Stein)


  • sourozenci

   Valerie/Vally Sternová


  • autor

   Jord, Menš, blat


Aktualizováno: 01. 04. 2020