Philipp Windholz

* 20.6.1862 Biala (Polsko) – † 13.12.1927 Brno


podnikatel v octárenství, výrobě lihovin a nealkoholických nápojů
dítě osobnosti: Bertha Windholzová
partner osobnosti: Riza Windholzová


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

k roku 1921 byl podnik uznán za tovární:
- skládal se z destilačního oddělení, filtračního skladiště a octárny
- v podniku byla provedena dělba práce a používaly se stroje na elektrický pohon, destilační přístroje s parním topením
- větší kapitál byl dále investován a podnik pracoval pro velkoobchody a pro vývoz
- zaměstnáno bylo v průměru 12 dělníků a 10 úředníků


bydliště

zaměstnání

v roce 1893 vstoupil spolu s mladším bratrem jako veřejný společník do firmy B. et L. Windholz (v době, kdy z firmy vystoupila matka Bertha) - předmětem podnikání byla výroba rosolky, likérů a octa, sídlo firmy bylo v Křenové ulici č. 69,
po vystoupení tety Jeanetty Windholzové z firmy se stali s Josefem jedinými společníky a majiteli firmy,
v roce 1920 oba dva požádali o rozšíření předmětu podnikání o výrobu ovocných šťáv a lihuprostých nápojů,
roku 1921 firma požádala úřady o přiznání továrního rozsahu podniku v Křenové ulici,
po úmrtí Philippa Windholze vstoupila roku 1928 do firmy jako společnice jeho vdova Riza (v roce 1931 z firmy vystoupila), synovci Hansovi byla udělena prokura společně s Heinrichem Elsnerem, dlouholetým zaměstnancem firmy


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 7, řada 2, sekce 26B


poznámky

zpopelněn v krematoriu v Pardubicích 15. 12. 1927
partneři

Riza Windholzová (Fleischmannová)
sňatek: 1896 v Mnichově (Německo)
ulice

Kröna - Křenová
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Křenová) Na kopečku
místo úmrtí (dnes Antonína Slavíka)


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 29. 07. 2020