Internetová encyklopedie dějin Brna

Philipp Windholz

  Philipp Windholz


  • * 20.6.1862 Biala (Polsko) – † 13.12.1927 Brno


  • podnikatel v octárenství, výrobě lihovin a nealkoholických nápojů
   dítě osobnosti: Bertha Windholzová


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   k roku 1921 byl podnik uznán za tovární:
   - skládal se z destilačního oddělení, filtračního skladiště a octárny
   - v podniku byla provedena dělba práce a používaly se stroje na elektrický pohon, destilační přístroje s parním topením
   - větší kapitál byl dále investován a podnik pracoval pro velkoobchody a pro vývoz
   - zaměstnáno bylo v průměru 12 dělníků a 10 úředníků


  • zaměstnání

   v roce 1893 vstoupil spolu s mladším bratrem jako veřejný společník do firmy B. et L. Windholz (v době, kdy z firmy vystoupila matka Bertha) - předmětem podnikání byla výroba rosolky, likérů a octa, sídlo firmy bylo v Křenové ulici č. 69,
   po vystoupení tety Jeanetty Windholzové z firmy se stali s Josefem jedinými společníky a majiteli firmy,
   v roce 1920 oba dva požádali o rozšíření předmětu podnikání o výrobu ovocných šťáv a lihuprostých nápojů,
   roku 1921 firma požádala úřady o přiznání továrního rozsahu podniku v Křenové ulici,
   po úmrtí Philippa Windholze vstoupila roku 1928 do firmy jako společnice jeho vdova Riza (v roce 1931 z firmy vystoupila), synovci Hansovi byla udělena prokura společně s Heinrichem Elsnerem, dlouholetým zaměstnancem firmy


  • poznámky

   manželství bylo patrně bezdětné


  • prameny, literatura


  • partneři

   Risa/Riza Windholzová (Fleischmannová)
   sňatek: 1896 v Mnichově (Německo)


  • rodiče

   Bernhard Windholz
   Bertha Windholzová (Freundová)


  • sourozenci

   Josef recte Pejsach Windholz
   Julie Hechterová (Windholzová)
   Josefine Ernestine/Tinka Wesnitzká (Windholzová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 17. 11. 2015