prof. PhDr. František Hejl, CSc.

* 16.3.1920 Kněževísko u Blanska (ČSR) – † 11.1.2016 Brno (ČR)


historik a slavista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

V roce 1943 byl totálně nasazen ve Vídni, poté ve Štrasburku a nakonec ve slovenské Dubnici nad Váhom. Roku 1944 se připojil k partyzánskému hnutí a účastnil se Slovenského národního povstání, kde díky svým jazykovým znalostem pomáhal jako překladatel při komunikaci s francouzskými vojáky.


bydliště

Kněževísko 19

Brno:
- třída Kpt. Jaroše 32
- Mášova 5


vzdělání

Obecná a měšťanská škola v Letovicích,
1934–1940 Reálné gymnasium Františka Palackého v Boskovicích,
1945–1948 FF MU - obor historie a anglistika (1952 titul PhDr., 1962 titul CSc. v oboru historické vědy, 1968 mimořádný profesor, 1979 řádný profesor - obor slovanské dějiny feudalismu)


vyznamenání a pocty

Pamětní medaile III. stupně Československé obce legionářské (2013),
Pamětní medaile Ministerstva obrany Slovenské republiky,
Cena Jihomoravského kraje,
Pamětní medaile k 60. výročí ukončení 2. světové války 1945–2005 (2005), Jubilejní medaile k 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941–1945,
Zlatá medaile Františka Palackého ČSAV (1980),
Stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje,
Stříbrná medaile UJEP (1977),
Medaile J. Dimitrovova (1972),
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání (1964),
Řád SNP II. třídy, Státní vyznamenání Za vynikající práci (1960),
Československá medaile Za chrabrost (1946)


dílo

zobrazit


zaměstnání

srpen 1941 – prosinec 1941 úředník v Gremiální nemocenské pojišťovně v Brně,
1941–1942 úředník v chemické továrně Lakomý a.s. Brno,
od 1948 asistent na Katedře dějin SSSR a lidových demokracií,
od 1950 odborný asistent na Katedře dějin SSSR a lidových demokracií,
1960–1966 a 1973–1980 prorektor UJEP (dnes MU),
1970–1985 vedoucí katedry Historie a etnografie střední, východní a jihovýchodní Evropy,
1985–1990 profesor konzultant


politická orientace

KSČ, KSČM


odborné a zájmové organizace

1975–1987 místopředseda vědeckého kolegia ČSAV,
Matice moravská,
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
Moravskoslezská akademie,
Společnost pro hospodářské dějiny AV ČR,
Společnost přátel jižních Slovanů,
ÚV Československé historické společnosti,
Komise historiků ČSSR a SSSR,
Československo-německá a československo-polská historická komise,
Ústřední lektorský sbor socialistické akademie,
redakce časopisu Sovětská věda: historie.


poznámky

František Hejl byl takřka po celý svůj profesní život úzce spjatý s Filozofickou fakultou UJEP.
Ve svých vědeckých publikacích se věnoval řadě různorodých témat. Především se zabýval dějinami slovanských národů, v popředí jeho zájmu stály i vztahy českého národa k okolním státům.
Svou pozornost zaměřil také na osvobozenecké boje za 2. světové války, stal se jedním z průkopníků zabývajících se významem vysokého školství pro rozvoj vzdělanosti mládeže v zemích střední, jihovýchodní a východní Evropy v meziválečném období.
Na jeho odbornou profilaci měla vliv také výborná znalost několika jazyků. Aktivně hovořil rusky, polsky, německy, francouzsky a anglicky.partneři

Alena Hejlová (Vojtovičová)
sňatek: 4. 6. 1949


děti


ulice

třída Kpt. Jaroše
bydliště Mášova
bydlištěStudentský záznam


Aktualizováno: 11. 09. 2019