Internetová encyklopedie dějin Brna

František Hejl

  prof. PhDr. František Hejl, CSc.


  • * 16.3.1920 Kněževísko u Blanska (ČSR) – † 11.1.2016 Brno (ČR)


  • historik a slavista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1943 byl totálně nasazen ve Vídni, poté ve Štrasburku a nakonec ve slovenské Dubnici nad Váhom. Roku 1944 se připojil k partyzánskému hnutí a účastnil se Slovenského národního povstání, kde díky svým jazykovým znalostem pomáhal jako překladatel při komunikaci s francouzskými vojáky.


  • bydliště

   Kněževísko 19

   Brno:
   - třída Kpt. Jaroše 32
   - Mášova 5


  • vzdělání

   Obecná a měšťanská škola v Letovicích,
   1934–1940 Reálné gymnasium Františka Palackého v Boskovicích,
   1945–1948 FF MU - obor historie a anglistika (1952 titul PhDr., 1962 titul CSc. v oboru historické vědy, 1968 mimořádný profesor, 1979 řádný profesor - obor slovanské dějiny feudalismu)

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní medaile III. stupně Československé obce legionářské (2013),
   Pamětní medaile Ministerstva obrany Slovenské republiky,
   Cena Jihomoravského kraje,
   Pamětní medaile k 60. výročí ukončení 2. světové války 1945–2005 (2005), Jubilejní medaile k 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941–1945,
   Zlatá medaile Františka Palackého ČSAV (1980),
   Stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje,
   Stříbrná medaile UJEP (1977),
   Medaile J. Dimitrovova (1972),
   Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání (1964),
   Řád SNP II. třídy, Státní vyznamenání Za vynikající práci (1960),
   Československá medaile Za chrabrost (1946)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   srpen 1941 – prosinec 1941 úředník v Gremiální nemocenské pojišťovně v Brně,
   1941–1942 úředník v chemické továrně Lakomý a.s. Brno,
   od 1948 asistent na Katedře dějin SSSR a lidových demokracií,
   od 1950 odborný asistent na Katedře dějin SSSR a lidových demokracií,
   1960–1966 a 1973–1980 prorektor UJEP (dnes MU),
   1970–1985 vedoucí katedry Historie a etnografie střední, východní a jihovýchodní Evropy,
   1985–1990 profesor konzultant

  • politická orientace

   KSČ, KSČM

  • odborné a zájmové organizace

   1975–1987 místopředseda vědeckého kolegia ČSAV,
   Matice moravská,
   Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
   Moravskoslezská akademie,
   Společnost pro hospodářské dějiny AV ČR,
   Společnost přátel jižních Slovanů,
   ÚV Československé historické společnosti,
   Komise historiků ČSSRSSSR,
   Československo-německá a československo-polská historická komise,
   Ústřední lektorský sbor socialistické akademie,
   redakce časopisu Sovětská věda: historie.


  • poznámky

   František Hejl byl takřka po celý svůj profesní život úzce spjatý s Filozofickou fakultou UJEP.
   Ve svých vědeckých publikacích se věnoval řadě různorodých témat. Především se zabýval dějinami slovanských národů, v popředí jeho zájmu stály i vztahy českého národa k okolním státům.
   Svou pozornost zaměřil také na osvobozenecké boje za 2. světové války, stal se jedním z průkopníků zabývajících se významem vysokého školství pro rozvoj vzdělanosti mládeže v zemích střední, jihovýchodní a východní Evropy v meziválečném období.
   Na jeho odbornou profilaci měla vliv také výborná znalost několika jazyků. Aktivně hovořil rusky, polsky, německy, francouzsky a anglicky.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Alena Hejlová (Vojtovičová)
   sňatek: 4. 6. 1949


  • děti

   Jarmila Kuklová (Hejlová)
   Alena Hejlová


  • rodiče

   Jan Hejl
   Františka Hejlová (Konopáčová)


  • ulice

   třída Kpt. Jaroše
   bydliště Mášova
   bydliště


  • související odkazy

   Hejl, František, 1920—2016
   HEJL, František, Prof. PhDr.
   Matrika zemřelých


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 11. 09. 2019