Doc. MUDr. Martin Skyba

* 6.11.1900 Nivnice (okres Uherské Hradiště) – † 15.2.1965 Brno


lékař, odborný spisovatel


bydliště

Nivnice čp. 60 (rodný dům),
Paseka (sanatorium),
Jevíčko (sanatorium),
Brno


vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti,
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (titul MUDr. udělen v roce 1926)


zaměstnání

odborný lékař v sanatoriu v Pasece (doloženo v roce 1928),
primář plicního sanatoria v Pasece (1935–1938),
primář plicního sanatoria v Jevíčku (1939–1953),
ředitel plicní léčebny v Babicích u Brna


odborné a zájmové organizace

místopředseda československé pneumologické a ftizeologického společnosti, člen mezinárodní unie protituberkulózní v Paříži


poznámky

Druhá světová válka do běhu sanatoria v Jevíčku příliš nezasáhla. Na pozici ředitele byl ponechán MUDr. Martin Skyba. Díky němu se zde pod cizími jmény schovávali lidé, na které byly vydány zatykače. Před transportem se zde jistou dobu ukrýval i Skybův švagr, spisovatel a malíř Ondřej Sekora, který měl za manželku židovku a odmítl se nechat rozvést. Ještě dlouhá léta po válce byly zdi dětského pokoje ředitelova bytu vyzdobeny postavami Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka a Berušky v životních velikostech. Sanatoriu se začalo říkat Městečko naděje, stalo se místem, kde byla šance přežít nejen tuberkulózu ale i válečné pronásledování.
Doc. MUDr. Skyba ve svém oboru napsal řadu vědeckých prací, léčebna v Jevíčku se pod jeho vedením stala moderním ústavem. Pečoval i o tuberkulosní těhotné ženy a vypracoval pro ně se skupinou odborníků směrnice, převzaté pak do „Dokumentu vlády z prosince 1955“. Jeho podnětné snahy o všeobecné zavedení pracovní rehabilitace u vyléčených nemocných byly použity k formulaci tehdejšího protituberkulosního zákona z roku 1946.
Pro poučení nemocných vykonával nesčetné přednášky i rozhlasové projevy, připomeňme např. „Život a léčení v plicním sanatoriu“ (1939) a „V protituberkulosní poradně“ (1941).
Vedle svého povolání měl i kulturní zájmy, např. přispíval do nivnického sborníku „Jak to u nás bývalo“ svými články „Pamětní knihy v Nivnici“, „Lesní rohy při pohřbu v Nivnici“, „O džbánku a jak jsme se umývali“ atp.osoby

partneři

Božena Skybová (Sekorová)
sňatek: 22. 12. 1928, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)


děti

Petr Skyba
Marta Skybová
Jitka Farkašová (Skybová)
Petr SkybaMenš


Aktualizováno: 24. 12. 2019