Internetová encyklopedie dějin Brna

Konstantin Raclavský

  prof. Ing. Konstantin Raclavský


  • * 30.11.1900 Vážany u Moravských Prus (dnes Vážany, okres Vyškov) – † 18.3.1992 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje, elektroinženýr, vysokoškolský profesor


  • zajímavé okolnosti

   Rodina žila v době jeho dětství vlivem dlouhé nemoci otce (TBC) ve velké bídě. Ve 14 letech odešel Konstantin Raclavský z domova do Ostravy a živil se sám. V roce 1918 byl vojákem a působil s dělostřelectvem v Itálii. V letech 1923–1924 konal vojenskou službu v československé armádě.
   Díky Antonínu Procházkovi a jeho ženě se velmi zajímal o výtvarné umění (mimo jiné organizoval výstavy).


  • bydliště

   Slezská Ostrava - hornická kolonie Jámy Terezie a Trojice (1914–1919),
   Praha - škola u Čechova mostu a studentská kolonie na Letné (1919–1922)


   Brno (od roku 1925):
   - U botanické zahrady 25
   - Rückertgasse - Rückertova 37


  • vzdělání

   Česká obecná škola ve Vážanech (1907–1911),
   Česká měšťanská škola ve Vyškově (1911–1914),
   Česká vyšší reálka v Moravské Ostravě (1914–1919),
   ČVUT v Praze (1920–1922),
   ČVŠT v Brně - elektroinženýrský odbor (1925–1929),
   od 1. 7. 1959 docent pro obor elektrické měření,
   od 1. 12. 1961 profesor pro obor elektrické měření

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (uděleno 30. 4. 1965)


  • zaměstnání

   továrna Kolben v Praze (později ČKD) - pomocný dělník, později kreslič a konstruktér

   Metra Blansko (od roku 1934) - postupně technický úředník, technický náměstek podnikového ředitele (od 1946) a vedoucí technického úseku (od 1949)

   VUT v Brně (externě zde přednášel od roku 1950, od 1. 10. 1959 zde zaměstnán), 1. 10. 1959 – 31. 1. 1963 proděkan pro vědu a výzkum FE, od 1. 9. 1960 vedoucí katedry elektrotechnických nauk a prozatímní vedoucí katedry elektrotechnologie (1. 5. 1963 – 31. 8. 1966 prorektor pro vědu a výzkum, vedoucí katedry teoretické a experimentální elektrotechniky (1959 – 31. 3. 1971, katedra byla dříve spojena s katedrou elektrotechnologie)

  • odborné a zájmové organizace

   Elektrotechnický svaz československý,
   Spolek inženýrů SIA,
   Česká matice technická,
   České technické museum,
   Mezinárodní dělnická pomoc


  • poznámky

   Hned po březnu 1939 zapojen do odboje v Obraně národa ve skupině štábního kapitána Čestmíra JelínkaJaroslava Gardavského. Též se s Ing. Elgrem účastnil výroby zbraní.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Maria Elger
   spolupráce v odboji Jaroslav Gardavský
   spolupráce v odboji Čestmír Jelínek
   spolupráce v odboji Antonín Procházka
   podporoval K. Raclavského v dětství a přivedl ho k zájmu o umění Linka Procházková
   pomáhala K. Raclavskému v dětství


  • partneři

   Marie Božena Raclavská (Fürstová)
   sňatek: 17. 2. 1940, Brno (městská rada)


  • děti

   Konstantin Raclavský
   Ivo Raclavský


  • rodiče

   Františka Raclavská (Hilnerová)
   František Raclavský


  • ulice

   U botanické zahrady
   bydliště doložené v roce 1940 (dnes Botanická) Rückertgasse - Rückertova
   bydliště (dnes Lipová)


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 04. 02. 2020