František Kulatý

* 3.9.1894 Vilémov u Litovle (okres Olomouc) – † 18.3.1943 Frankfurt nad Mohanem


válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Aktivní organizátor odbojové činnosti. Urna převezena spolu s ostatky dalších popravených z Obrany národa ve Frankfurtu nad Mohanem do Brna a s vojenskými poctami uložena 7. září 1967 na Ústředním hřbitově.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Bratislava, Šafaříkovo náměstí 2 (do března 1939)

Brno:
- Údolní + Dra Bedřicha Macků (Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse) 18
- Preslova 23


vzdělání

reálka v Litovli,
kadetní škola v Brně-Králově Poli


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek ve Vilémově u Litovle a v památníku v Hrabyni


zaměstnání

voják z povolání (v roce 1939 major)poznámky

Vojenskou službu nastoupil v červenci 1914 jako poručík u pěšího pluku č. 102 v Benešově. S plukem se účastnil bojů na srbské a poté na italské frontě, kde byl dne 10. 10. 1916 zajat při bojích na Piavě.
Dne 1. ledna 1918 se přihlásil do legií. Do čs. legie v Itálii zařazen 26. 4. 1918, 33. pěší pluk, rotmistr. Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: 33. pěší pluk, poslední hodnost: rotmistr. Potvrzení o účasti v legiích má číslo 59 858.
Vrátil se do vlasti a účastnil se bojů o Slovensko. Poté sloužil v československé armádě, jako důstojník působil v Kežmaroku, Ružomberoku, Krupině, Šahách, naposled v Bratislavě jako major pěšího pluku č. 39.
Po odtržení Slovenska přijel do Brna 17. března 1939. Podle ohlašovacího lístku pro podnájemníky se přihlásil 31. 3. 1939 do podnájmu na adrese Dr. B. Macků 18. Odtud se odstěhoval již 17. 4. 1939, kam neuvedeno (Menš). Brzy se zapojil do odboje v Obraně národa (skupina Brno-sever).
Major Kulatý byl zatčen v neděli 26. listopadu 1939 ráno v Preslově ulici číslo 23, kde bydlel. Vězněn byl v Brně na Špilberku, v Sušilových a Kounicových kolejích, ve Vratislavi, Wohlau a v Dietzu an der Lahn. Ve Frankfurtu nad Mohanem byl odsouzen k trestu smrti 28. října 1942, tamtéž popraven 18. března 1943.
osoby

Antonín Váchal
blízký spolupracovník v odboji


ulice

Údolní + Dra Bedřicha Macků (Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse)
bydliště po příchodu ze Slovenska Preslova
bydliště v době zatčení


osoba na objektech

popravení ve Frankfurtu nad Mohanem
pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/04
místo posledního odpočinku


události

7. 9. 1967
Pietní akt na Ústředním hřbitově


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 24. 07. 2019