Internetová encyklopedie dějin Brna

František Kulatý

  František Kulatý


  • * 3.9.1894 Vilémov u Litovle, okr. Olomouc – † 18.3.1943 Frankfurt nad Mohanem


  • válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   aktivní organizátor odbojové činnosti. Urna převezena spolu s ostatky dalších popravených z Obrany národa ve Frankfurtu nad Mohanem do Brna a s vojenskými poctami uložena 7. září 1967 na Ústředním hřbitově

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Bratislava, Šafaříkovo náměstí 2 (do března 1939)

   Brno:
   - Údolní + Dra Bedřicha Macků (Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse) 18
   - Preslova 23


  • vzdělání

   reálka v Litovli,
   kadetní škola v Brně-Králově Poli

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek ve Vilémově u Litovle a v památníku v Hrabyni


  • zaměstnání

   voják z povolání (v roce 1939 major)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56a


  • poznámky

   Vojenskou službu nastoupil v červenci 1914 jako poručík u pěšího pluku č. 102 v Benešově. S plukem se účastnil bojů na srbské a poté na italské frontě, kde byl dne 10. 10. 1916 zajat při bojích na Piavě.
   Dne 1. ledna 1918 se přihlásil do legií. Do čs. legie v Itálii zařazen 26. 4. 1918, 33. pěší pluk, rotmistr. Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: 33. pěší pluk, poslední hodnost: rotmistr. Potvrzení o účasti v legiích má číslo 59 858.
   Vrátil se do vlasti a účastnil se bojů o Slovensko. Poté sloužil v československé armádě, jako důstojník působil v Kežmaroku, Ružomberoku, Krupině, Šahách, naposled v Bratislavě jako major pěšího pluku č. 39.
   Po odtržení Slovenska přijel do Brna 17. března 1939. Podle ohlašovacího lístku pro podnájemníky se přihlásil 31. 3. 1939 do podnájmu na adrese Dr. B. Macků 18. Odtud se odstěhoval již 17. 4. 1939, kam neuvedeno (Menš). Brzy se zapojil do odboje v Obraně národa (skupina Brno-sever).
   Major Kulatý byl zatčen v neděli 26. listopadu 1939 ráno v Preslově ulici číslo 23, kde bydlel. Vězněn byl v Brně na Špilberku, v Sušilových a Kounicových kolejích, ve Vratislavi, Wohlau a v Dietzu an der Lahn. Ve Frankfurtu nad Mohanem byl odsouzen k trestu smrti 28. října 1942, tamtéž popraven 18. března 1943.


  • obrazy

   img16823.jpg img16824.jpg img16825.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Váchal
   blízký spolupracovník v odboji


  • ulice

   Údolní + Dra Bedřicha Macků (Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse)
   bydliště po příchodu ze Slovenska Preslova
   bydliště v době zatčení


  • osoba na objektech

   popravení ve Frankfurtu nad Mohanem
   pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/04
   místo posledního odpočinku


  • události

   7. 9. 1967
   Pietní akt na Ústředním hřbitově


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 19. 10. 2017

První část posledního dopisu, který František Kulatý poslal svým blízkým. Dokument z rodinného archívu pro naši encyklopedii poskytla paní Růžena Hynková, děkujeme.