Ing. arch. Dr. techn. Bohumil Máčel

* 31.10.1903 Brno


konstruktér České vysoké školy technické v Brně
bratr osobnosti: RNDr. Ladislav Máčel


bydliště

Brno, Trnitá 29


vzdělání

II. česká státní reálka v Brně (1922 maturita),
ČVŠT v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (2. státní zkouška v roce 1929),
tamtéž dizertační práce: "Sanatorium jako ústav na léčení TBC a boj protituberkulosní ve vztahu k technikovi projektantovi" - titul Dr. techn. udělen v roce 1934


zaměstnání

Ústav stavitelského, architektonického a ornamentálního kreslení na odboru architektury a pozemního stavitelství na ČVŠT v Brně:
- od roku 1926 asistent
- od roku 1933 konstruktérosoby

Emil Králík
přednosta Ústavu stavitelského, architektonického a ornamentálního kreslení na ČVŠT v Brně


partneři

Marie Máčelová (Rozhoňová)
sňatek: 30. 7. 1932, Brno (městská rada)
ulice

Trnitá
rodný dům (později č. 27)


Menš, blat


Aktualizováno: 09. 10. 2020