Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Texl

  Doc. MUDr. Arnošt Texl, CSc.


  • * 11.12.1926 – † 22.7.1978


  • lékař, farmakolog, docent katedry farmakologie


  • bydliště

   Brno, Eisenhowerova (dnes Štefánikova) 49 (1948)


  • vzdělání

   Lékařská fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1950 promoce)

  • jiné pocty

   1972 titul Vzorný pedagogický pracovník (rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně),
   1976 Stříbrná medaile Lékařské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
   Bronzová medaile Univerzity Jana Evangelisty Purkyně


  • zaměstnání

   profesor a vědecký pracovník UJEP v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen Farmakologické společnosti Československé lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
   člen Biologické společnosti při ČSAV


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, hrob č. 295–296


  • poznámky

   Po promoci krátce pracoval jako praktický lékař. Poté se vrátil k základní experimentální farmakologii. Zkoumal toxikologii tříslovin. V 70. letech zkoumal možnosti využití tříslovin při zánětech, hlavně ve stomatologii.
   Je autorem více než 50 vědeckých publikací.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Eisenhowerova
   bydliště doložené v roce 1948 (dnes Štefánikova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 07. 02. 2020