Doc. MUDr. Arnošt Texl, CSc.

* 11.12.1926 – † 22.7.1978


lékař, farmakolog, docent katedry farmakologie


bydliště

Brno, Eisenhowerova (dnes Štefánikova) 49 (1948)


vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1950 promoce)


jiné pocty

1972 titul Vzorný pedagogický pracovník (rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně),
1976 Stříbrná medaile Lékařské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
Bronzová medaile Univerzity Jana Evangelisty Purkyně


zaměstnání

profesor a vědecký pracovník UJEP v Brně


odborné a zájmové organizace

člen Farmakologické společnosti Československé lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
člen Biologické společnosti při ČSAV


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, hrob č. 295–296


poznámky

Po promoci krátce pracoval jako praktický lékař. Poté se vrátil k základní experimentální farmakologii. Zkoumal toxikologii tříslovin. V 70. letech zkoumal možnosti využití tříslovin při zánětech, hlavně ve stomatologii.
Je autorem více než 50 vědeckých publikací.ulice

Eisenhowerova
bydliště doložené v roce 1948 (dnes Štefánikova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 07. 02. 2020