Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Štolc

  Karel Štolc


  • * 10.4.1916 Kralupy nad Vltavou – † 7.8.1942 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Černovice, Smetanova 51


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Roudnici nad Labem (dva roky),
   ve studiích pokračoval na II. státní reálce v Brně, Křenová 36,
   vojenská akademie v Hranicích

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní odznak II. národního odboje in memoriam (návrh)


  • zaměstnání

   voják z povolání,
   poštovní úředník


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56a


  • poznámky

   Po maturitě v roce 1935 nastoupil vojenskou prezenční službu v Kutné Hoře, odkud v hodnosti podporučíka odešel do vojenské akademie v Hranicích. Po vyřazení byl 1. října 1937 přidělen jako poručík telegrafního praporu č. 4 v Prešově, kde jej zastihl jako velitele roty 15. březen 1939.
   Po návratu do Brna se zapojil do odboje v Obraně národa (Zemské velitelství) ve spolupráci s dalším odborníkem na radiotelegrafii Petrem Kamanem. Jako telegrafista sestrojil několik přenosných vysílacích i přijímacích stanic, s nimiž se pokoušel udržovat spojení s pražskými odbojáři (neúspěšný pokus na počátku října 1939, počínaje 18. říjnem se mu podařilo ve třech dvoudenních intervalech navázat spojení pomocí Q kódů). Po válce uváděné informace o spojení se zahraničím (Anglie, USA) neodpovídají skutečnosti.
   Po vyzrazení organizace na podzim roku 1939 byl ve svém bytě 3. prosince 1939 zatčen, vězněn v Brně na Špilberku, poté v Sušilových a Kounicových kolejích. Odtud byl 6. července 1940 převezen do Vratislavi, v lednu 1941 transportován do Wohlau, odtud do Neumünsteru, v březnu 1942 převezen do Berlína-Alt Moabitu. Dne 31. března 1942 vynesl lidový soud rozsudek trestu smrti "pro velezrádnou účast na tajné organizaci proti Německé říši a proti řádu, zavedenému v česko-moravském prostoru" a pro tajné vysílání, což bylo i veřejně plakátováno. Rozsudek byl vykonán v Berlíně-Plötzensee 7. srpna 1942.

   Matka Anna podepsala životopis syna, datovaný v Brně 10. prosince 1945, příjmením Štolzová. Ve strojopisu je příjmení Štolz přepsáno na Štolc a v této podobě je uváděno i v literatuře. (Soudíme, že zde došlo k záměrnému počeštění příjmení, jak se dělo po druhé světové válce v řadě jiných případů).


  • obrazy

   img0227.jpg


  • pojmenované ulice

   Štolcova (Černovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Gardavský
   spolupráce v odboji; blízcí přátelé Petr Kaman
   spolupráce v Obraně národa


  • rodiče

   Anna Štolzová


  • ulice

   Smetanova
   bydliště (dnes Jiránkova)


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Kounicova 26/01 odbojáři z Brna-Černovic
   pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/05


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   kenotaf


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 08. 2019

Karel Štolc. MuMB - sbírky, inv. č.150 281.