prof. Ing. Dr. techn. Jaroslav Bouček

* 8.3.1903 Vídeň – † 2.7.1985 Praha


vysokoškolský pedagog, vědec v oblasti fotografických a kinematografických materiálů
bratr osobnosti: Ing. arch. Vladimír Bouček


zajímavé okolnosti

jako člen kolegia ředitele Československého filmového ústavu v Praze se podílel na založení Filmové fakulty AMU v Praze a v roce 1946 se stal jedním z jejích prvních profesorůvzdělání

reálka v Hodoníně a II. česká státní reálka v Brně (1921 maturita),
1921–1926 Česká vysoká škola technická v Brně (odbor strojního a elektrotechnického inženýrství), doktorát technických věd (1931)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu (1963)


dílo

Spolu s prof. Vladimírem Novákem napsal příručku Praktická fotografie (Brno 1935), dále odborné práce o fotografických a kinematografických materiálech a k dějinám fotografie (K počátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku).


zaměstnání

od roku 1926 Česká vysoká škola technická v Brně:
- asistent ústavu fyziky
- honorovaný docent pro obor fotografie (habilitace 1935)
- mimořádný profesor praktické fotografie, kinematografie a grafické techniky (jmenován dne 14. 10. 1946 s účinností od 1. 10. 1945)
- do roku 1951 řádný profesor (jmenován dne 10. 12. 1949 s účinností od 1. 10. 1949)

1942–1943 Škola uměleckých řemesel v Brně

1943–1945 Českomoravská společnost pro úzký film ve Zlíně

od roku 1946 FAMU v Praze


odborné a zájmové organizace

čestný člen mezinárodní asociace filmových techniků UNIATEC (od roku 1964)
osoby

Vladimír Novák
spoluautor praktické příručky pro fotografy Praktická fotografiesourozenci

ulice

náměstí 28. října
bydliště Trnitá (Dörnrösselgasse)
bydliště doložené v roce 1921 Vackova
bydliště


související odkazy

Čoup, blat


Aktualizováno: 20. 01. 2023