Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Bouček

  Prof. Ing. Dr. techn. Jaroslav Bouček


  • * 8.3.1903 Vídeň – † 2.7.1985 Praha


  • vysokoškolský pedagog, vědec v oblasti fotografických a kinematografických materiálů


  • zajímavé okolnosti

   jako člen kolegia ředitele Československého filmového ústavu v Praze se podílel na založení Filmové fakulty AMU v Praze a v roce 1946 se stal jedním z jejích prvních profesorů


  • bydliště

   Brno:
   - Trnitá (Dörnrösselgasse) 8
   - Vackova 68
   - náměstí 28. října 20


  • vzdělání

   reálka v Hodoníně a II. česká státní reálka v Brně (1921 maturita),
   1921–1926 Česká vysoká škola technická v Brně (odbor strojního a elektrotechnického inženýrství), doktorát technických věd (1931)

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (1963)


  • dílo

   Spolu s prof. Vladimírem Novákem napsal příručku Praktická fotografie (Brno 1935), dále odborné práce o fotografických a kinematografických materiálech a k dějinám fotografie (K počátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku).


  • zaměstnání

   od roku 1926 Česká vysoká škola technická v Brně:
   - asistent ústavu fyziky
   - honorovaný docent pro obor fotografie (habilitace 1935)
   - mimořádný profesor praktické fotografie, kinematografie a grafické techniky (jmenován dne 14. 10. 1946 s účinností od 1. 10. 1945)
   - do roku 1951 řádný profesor (jmenován dne 10. 12. 1949 s účinností od 1. 10. 1949)

   1942–1943 Škola uměleckých řemesel v Brně

   1943–1945 Českomoravská společnost pro úzký film ve Zlíně

   od roku 1946 FAMU v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   čestný člen mezinárodní asociace filmových techniků UNIATEC (od roku 1964)


  • obrazy

   img14339.jpg img15153.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Novák
   spoluautor praktické příručky pro fotografy Praktická fotografie


  • rodiče

   Václav Bouček


  • sourozenci

   Vladimír Bouček


  • ulice

   náměstí 28. října
   bydliště Trnitá (Dörnrösselgasse)
   bydliště doložené v roce 1921 Vackova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, blat


Aktualizováno: 17. 01. 2020

Jaroslav Bouček. Zdroj: www.cspvk.cz.