Alexander Grünfeld

* 13.7.1888 Brno – † po 15.1.1942 Riga


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: PhDr. Max Julius Grünfeld


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno:
- Talgasse - Údolní 35
- Falkensteinergasse 2
- Schmerlingstrasse (Schmerlingova) 39,
Vídeň IX, Porzelangasse 18,
Praha XII, Slezská 28


zaměstnání

obchodní zástupce


poznámky

Byl rakouským státním příslušníkem, po anšlusu Rakouska nesměl být jako žid ve Vídni výdělečně činný. Z Rakouska vycestoval legálně 4. 7. 1938 do Prahy a v září 1938 se přihlásil na cizineckém oddělení policejního ředitelství, kde předložil nansenovský pas. Bylo o něm zjištěno, že je nemajetný, bydlí v podnájmu (měsíčně platí 280 Kč). Zaměstnán jako zástupce firmy Karel Strakosch v Kodani, pro tuto firmu nakupoval různé divadelní hry českého původu a podával zprávy o všech hrách provozovaných na zdejších jevištích (za plat 1 200–1 300 Kč).
V databázi www.holocaust.cz jsou archivní dokumenty o jeho přípravě na vystěhování do Francie. Dne 28. 12. 1938 mu vydalo německé vyslanectví cestovní pas s platností do 27. 12. 1939. Po vzniku protektorátu došlo k nové organizaci cizinecké policie, jeho úsilí se stalo bezpředmětným, navíc se dostal do evidence gestapa.
Deportován z Prahy 17. 12. 1941 transportem N-262 do Terezína, odtud dne 15. 1. 1942 transportem P-246 do Rigy, zahynul.


prameny, literatura

Www stránky

"www.holocaust.cz"
ulice

Talgasse - Údolní
rodný dům (dnes Údolní) Falkensteinergasse
bydliště doložené nejméně v letech 1893–1896 (dnes Gorkého) Schmerlingstrasse (Schmerlingova)
bydliště doložené v roce 1900 (dnes třída Kpt. Jaroše)


Menš


Aktualizováno: 13. 05. 2020