JUDr. Theodor Živanský

* 20.10.1876 Brno – † 28.2.1954 Praha


národohospodář a statistik


bydliště

Brno, Neugasse - Nová 85


vzdělání

První české gymnázium v Brně (1894 maturita),
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1894 – 2. 7. 1900)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Statistická ústřední komise ve Vídni (konceptní praktikant, 1901)
Obchodní a živnostenská komora v Praze (od roku 1902)
Ředitelství vyživovacího ústavu ve Vídni (člen od roku 1917),
Ústředna československých obchodních a živnostenských komor (generální sekretář od roku 1922 do odchodu na odpočinek v roce 1939)


odborné a zájmové organizace

Svaz velkomlýnů v Čechách (tajemník),
Ústřední svaz čsl. průmyslu (generální tajemník odborné skupiny mlynářství),
Státní rada statistická (člen),
Česká společnost národohospodářská(člen),
Československé sdružení pro mezinárodní právo (člen) a mnohé další organizacepartneři

Marie Živanská (Nepeřená)
sňatek: 2. 4. 1918, Praha (kostel sv. Štěpána)
ulice

Neugasse - Nová
rodný dům (dnes Lidická 69)


Menš


Aktualizováno: 14. 07. 2019