akad. arch. Christian Friedrich Ludwig Förster

* 8.10.1797 Bayreuth (SRN) – † 16.6.1863 Gleichenberg


architekt


šlechtický titul

von


zajímavé okolnosti

Čestný člen a dopisovatel akademií v Benátkách, Londýně, Petrohradě, Bruselu aj. Povýšen do šlechtického stavu. Otec Heinricha (1832–1889) a Emila (1838–1909) von Försterových (oba architekti).
Christian Friedrich Ludwig Förster je tchánem arch. Theophila Hansena.


vzdělání

1809–1816 gymnázium v Ansbachu (SRN),
1816–1818 královská Akademie výtvarných umění v Mnichově


dílo

zobrazit


zaměstnání

1818–1828 korektor u arch. Petra Nobileho na architektonické škole Akademie výtvarných umění ve Vídni,
1843–1846 profesor tamtéž


odborné a zájmové organizace

po příchodu do Vídně v roce 1818 organizátorem kulturního a architektonického dění ve střední Evropě,
v roce 1826 založil "Artistisch-litographische Anstalt" (vydávání zinkografických reprodukcí),
v roce 1836 založil časopis "Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen für Architekten und Ingenieure" (nejvýznamnější architektonický časopis v rakouské monarchii, který vycházel až do roku 1918)osoby

Theophil Hansen
spolupráce na projektech


stavby

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní
Jánská 22/463
autor stavby
Nájemný dům F. L. Bittnera
Křenová 20/296
architekt
Lužánky - středisko volného času
Lidická 50/1880
autor novostavby tzv. Colossea, vrátnice a vyhlídkového domku
Národní památkový ústav
náměstí Svobody 8/72
architekt přestavby
Kleinův palác
náměstí Svobody 15/84
autor stavby


Lk


Aktualizováno: 09. 06. 2021