prof. Ing. Dr. techn. Zdeněk Valtr, CSc.

* 23.1.1914 Brno – † 9.1.1985 Praha


válka a odboj 1938–1945, vysokoškolský pedagog, chemik


bydliště

Brno, Tábor 46 (1948)


vzdělání

I. státní česká reálka v Brně (8. 6. 1932 maturita),
ČVŠT v Brně - odbor chemického inženýrství (od akad. roku 1932/1933, v roce 1937 složena 2. státní zkouška)


vyznamenání a pocty

Hanušova medaile (1984)


zaměstnání

Vysoká škola technická Dr. E. Beneše v Brně - od 1. 10. 1937 asistent (nejprve při ústavu chemické technologie IV., později při ústavu teoretické a fyzikální chemie),
během války Výzkumný ústav cukrovarnický v Brně (1940–1945),
Výzkumný ústav vodohospodářský v Brně (1951–1953),
Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě - fakulta chemická (1953–1960)


poznámky

Prof. JUDr. Josef Grňa ho ve svých pamětech zmiňuje v souvislosti s tím, že mu na počátku 2. světové války pomáhal provádět zkoušky s neviditelnými inkousty a leptání kovů kyselinami pro odboj v laboratořích české techniky v Brně.osoby

Josef Grňa
spolupráce v odboji


rodiče

ulice

Tábor
bydliště doložené v roce 1948


blat


Aktualizováno: 08. 02. 2020