MUDr. Arnošt Metelka

* 11.1.1885 Brno – † 18.6.1960 Jihlava


lékař, psychiatr; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


zajímavé okolnosti

ve 20. letech podnikl studijní cestu do Francie a Švýcarska, aby sledoval moderní trendy v péči o psychicky nemocné pacienty


bydliště

vzdělání

I. české gymnázium v Brně (1904 maturita),
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904 – 13. 7. 1910)


zaměstnání

vojenský lékař,
Zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. v Kroměříži (od roku 1912),
Zemský ústav pro choromyslné v Brně-Černovicích (zde jeden rok do května 1914),
Zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. v Kroměříži (od 1. 6. 1914),
za války odveden,
Zemský filiální ústav pro choromyslné v Jihlavě (od listopadu 1919) - zde brzy povýšen na ředitele,
pobočka černovické léčebny v Ivančicích (od dubna 1944),
opět jmenován ředitelem jihlavského ústavu (květen 1945),
poté posudkový lékař důchodového zabezpečení v Jihlavě


poznámky

Za okupace byl zatčen v rámci akce Albrecht der Erste v Jihlavě spolu s dalšími osobnostmi předválečného společenského a politického života města. Celkem bylo v tento den v Jihlavě zatčeno podle dosavadních znalostí 45 osob, které byly umístěny do věznice krajského soudu v Jihlavě. Sem také během toho dne přivezli rukojmí z tehdejší okresů Dačice, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí a z nejbližšího okolí Jihlavy.
Po krátkém výslechu a zjištění nacionálií každý ze zatčených obdržel lístek a byli umístěni do cel. Druhý den po obědě je vyvedli na nádvoří, seřadili a autobusy je odvezly do Znojma, kde byli umístěni do zemské robotárny.
Dne 8. 9. 1939 bylo vyvoláno 60 zatčených na dvůr (mezi nimi i MUDr. Karel Metelka), kde již čekaly autobusy, které je dopravily na brněnský Špilberk. Sem přijeli večer, ale nebyli ubytováni, museli čekat na nádvoří pod dohledem esesmana se samopalem. Potom je sice odvedli do tří malých místností, ale krátce po půlnoci je znovu vyvedli na nádvoří. Museli spolu s dalšími vězni z Moravy, kteří byli zatčeni ve stejné akci a byli vězněni přímo na Špilberku, nastoupit do nákladních automobilů, které je převezly na brněnské nádraží. Tam nastoupili do připravené vlakové soupravy, která vyčkala ještě příjezdu autobusů s vězni z téže akce, soustředěnými ve Štěpánově u Olomouce.
Vlak se vydal bez zastávky do Prahy, kde připojili vagóny s rukojmími z Prahy. Přes Plzeň, Domažlice a Českou Kubici přijeli do Mnichova a poté je „přivítal“ koncentrační tábor Dachau. Odtud je přemístili 26. 9. 1939 do koncentračního tábora Buchenwald, kam dorazili 27. 9. 1939. Dr. Metelka měl v Buchenwaldu vězeňské číslo 7371. Tzv. „rukojmí“, zatčení v den vypuknutí druhé světové války pro případ, že by v protektorátu došlo k nepokojům, byli od ostatních vězňů izolováni, odlišovali se i tím, že dostali na rukáv pravé ruky červenou pásku. Byli dáni do tzv. „ochranné vazby“, kterou nacisté zavedli v Německu už v roce 1933, a která umožňovala zatknout lidí bez ohledu na to, zda proti nacistům aktivně vystupovali. U každého vězně v ochranné vazbě se každého čtvrt roku prověřovalo, zda důvody vazby trvají. Propuštění navrhovala řídicí úřadovna gestapa (u vězňů z Moravy řídicí úřadovna v Brně), definitivní rozhodnutí náleželo RSHA v Berlíně. Pokud byl někdo takto z vazby propuštěn, musel se hlásit v úřadovně gestapa v místě svého bydliště. Nikdo tak neměl jistotu, zda nebude znovu zatčen.
Doktor Metelka byl z Buchenwaldu propuštěn 7. 3. 1941. V červenci 1941 byl opět zatčen a po propuštění předčasně penzionován. Po osvobození se znovu vrátil k práci lékaře.partneři

Růžena Metelková (Michelová)
sňatek: 20. 10. 1915, Praha-Smíchov
ulice

Franz-Josef-Strasse
rodný dům a bydliště(dnes Francouzská)


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Jihlavě


blat, Menš


Aktualizováno: 05. 10. 2022