Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Kožnárek

  Zdeněk Kožnárek


  • * 7.12.1910 Křižanov (okres Žďár nad Sázavou) – † 18.3.1943 Frankfurt nad Mohanem


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   urnu s jeho popelem se nepodařilo najít, proto nemohl být pohřben se spolubojovníky dne 7. září 1967 na Ústředním hřbitově v Brně

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Křižanov čp. 195 (rodný dům),
   Brno-Královo Pole, Riegrova 1


  • vzdělání

   reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí, později v Novém Městě na Moravě (1930 maturita),
   1931–1933 vojenská akademie v Hranicích (při vyřazení jmenován poručíkem)


  • zaměstnání

   voják z povolání (1933–1939 v Ružomberoku, od roku 1939 v Brně),
   po rozpuštění čs. armády zemský úředník v Brně


  • poznámky

   Po vyřazení z vojenské akademie v Hranicích v roce 1933 byl jmenován poručíkem a přidělen k horskému dělostřeleckému pluku 201 do Ružomberoku na Slovensku. V roce 1936 byl ustanoven velitelem baterie, 1937 povýšen na nadporučíka. V roce 1938 konal zpravodajskou službu při opevňovacích pracích v Hrušovanech nad Jevišovkou; za mobilizace přidělen k službě silniční dopravy H. V.
   V únoru 1939 přemístěn od dělostřeleckého pluku 201 k dělostřeleckému pluku 110 v Žilině, ustanoven jako profesor ve škole pro záložní důstojníky dělostřelectva.
   Po 15. březnu 1939 se přestěhoval do Brna, aby vyčkal přidělení do úřadu. V srpnu 1939 byl přidělen jako zemský aktuárský adjunkt do zemské porodnice v Brně.
   Ilegální činnost začal v září 1939, kdy byl získán majorem Kulatým a poručíkem Váchalem do vojenské organizace Obrana národa (skupina Brno-sever, úsek Královo Pole). Manželka po válce v životopisu manžela uvedla, že se stal zástupcem velitele a vedoucím úseku Královo Pole-východ, jeho úkolem mělo být získávání dalších členů z řad bývalých vojáků, zjišťování síly německé posádky v Králově Poli, zajišťování zbraní, rozšiřování protiněmeckých materiálů atd.
   Gestapem byl zatčen v úřadě 14. 12. 1939, odvezen do Sušilových kolejí, kde v samovazbě v cele č. 112 zůstal do 3. 3. 1940, poté převezen do Kounicových kolejí (blok B, cela č. 77 - opět samovazba).
   Dne 31. 5. 1940 odvezen do Vratislavi, odtud převezen začátkem září do Wohlau, poté 21. 3. 1941 do Dietzu an der Lahn. Dne 29. 9. 1942 obdržel z Berlína od soudu obžalobu, souzen ve Frankfurtu nad Mohanem, trest smrti vynesen 28. 10. 1942 (rozsudek byl vykonán ve čtvrtek 18. 3. 1943 v 19.30 hodin).

   Manželka po válce v jeho životopise spočítala, že celkově byl vězněn 1 190 dnů. Manžel v posledním dopise před popravou napsal: „Já jednal dle svého přesvědčení a dle přísahy, které jsem nebyl zproštěn, a poslechl proto rozkazů představených..." pokračování věty: "... v jádru zůstávám věren svým vlasteneckým snahám" cenzor začernil. Popravu oznámily noviny a plakáty.


  • obrazy

   img5947.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bohumír Preininger
   spolupráce v odboji Antonín Váchal
   blízký spolupracovník v odboji Václav Ždímal
   bratranec


  • partneři

   Marie(?) Kožnárková
   sňatek: 1938, Ružomberok


  • děti

   Zdeněk Kožnárek


  • rodiče

   Vilém Kožnárek
   Anna Kožnárková (Melicharová)


  • sourozenci

   Vilém Kožnárek


  • ulice

   Riegrova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2018

Zdeněk Kožnárek. MuMB - sbírky, inv. č. 150297.