RNDr. Ladislav Máčel

* 26.8.1897 Arad (Rumunsko) – † 11.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 11. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.
Amatérský botanik - fytopaleontolog.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno:
- Trnitá 27
- Reicheltova 27


vzdělání

obecné a měšťanské školy v Brně,
dvouroční obchodní škola Brně,
26. 6. 1925 maturita na První české státní reálce v Brně (po soukromém studiu),
10. 6. 1927 doplňovací zkouška dospělosti na Českém státním reálném gymnáziu v Brně,
1933–1937 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - obor botanika (1939 titul RNDr.)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno v tzv. „Slavíně policistů, četníků, příslušníku SNB a hasičů“ v Muzeu Policie ČR v Praze


zaměstnání

úředník firmy Waeger & Eichler velkozávod léčivými bylinami v Brně,
1916–1919 válečná služba u pěšího pluku č. 3,
bankovní úředník (doloženo v roce 1921),
policejní úředník


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno II,
Přírodovědecký klub v Brně (člen výboru),
Národní jednota pro jihozápadní Moravu


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 41, hrob č. 131 (kenotaf)


poznámky

Zapojen do odboje v Obraně národa (policejní skupina, skupina Brno-sever, úsek Husovice). Na policejním ředitelství v Brně se podílel na vydávání pasů potřebným osobám. Zatčen byl 1. 10. 1941, vězněn v Kounicových kolejích. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 12. 6. 1942.
partneři

Růžena Máčelová (Špičková)
sňatek: 24. 9. 1921, Brno (Betlémský chrám)

ulice

Reicheltova
bydliště (dnes Kotlářská) Trnitá
bydliště doložené v roce 1921


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Francouzská 87/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
kenotaf


události

12. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 11. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2323 d
11. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 11. června)
jeden z popravených


Menš, Kal


Aktualizováno: 29. 01. 2024