JUDr. in memoriam Kamil Šesták

* 8.7.1908 Jihlava (okres Jihlava) – † 15.1.1942 Brno, zemská nemocnice


finanční komisař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

TBC


bydliště

Jihlava, Steingasse 15 (rodný dům),
Brno, Olmützer Gasse (Olomoucká) 84


vzdělání

Reformované reálné gymnázium Jihlava (18. 6. 1926 maturita),
1926–1931 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (dne 17. 11. 1947 in memoriam titul JUDr.)


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v budově gymnázia v Jihlavě


zaměstnání

1933–1934 vojenská služba u jezdeckého pluku č. 6 v Brně,
1936 finanční koncipient u berní správy v Moravské Třebové, 1939 jmenován komisařempoznámky

Zapojen v odbojové organizaci Obrana národa (železniční skupina). Zatčen 8. 2. 1940, vězněn do 20. 10. 1941 (postupně prošel věznicemi Špilberk, Sušilovy koleje, Kounicovy koleje, Vratislav, Mírov, Magdeburg).
V literatuře se uvádí, že zemřel na následky věznění. V době úmrtí byl svobodný. Pohřeb se konal 19. 1. 1942 (povolen odklad na pátý den po úmrtí) na Ústředním hřbitově v Brně.


pojmenované ulice

Šestákova (Černovice)
ulice

Olmützer Gasse (Olomoucká)
bydliště v době úmrtí


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Malinovského náměstí 3/02 oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal, Menš


Aktualizováno: 12. 09. 2020