JUDr. Emil Subak

* 22.11.1886 Třebíč (okres Třebíč) – † po 1.4.1942 Piaski


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno:
- Střední 43
- Augustinská 2


vzdělání

německé gymnázium v Brně (1904 maturita),
Právnická fakulta ve Vídni (1909 titul JUDr.),
mimořádný posluchač Právnické fakulty Masarykovy univerzity - účtování a bilancování soukromých podniků (1939/1940)


jiné pocty

Kámen zmizelého v Třebíči (odhalen 22. 5. 2022)


zaměstnání

advokát


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

Poprvé zatčen gestapem 17. 3. 1939, důvodem „zajišťovací vazba“, vězněn ve věznici policejního ředitelství v Brně, propuštěn 5. 4. 1939.
Deportován z Brna 23. 3. 1942 do Terezína transportem Ad-607, dne 1. 4. 1942 transportem Ag-759 z Terezína do Piaski, zahynul.


prameny, literatura

ulice

Augustinská
bydliště (dnes Jaselská) Střední
bydliště k 17. 3. 1939


osoba na objektech

oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


události

23. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ad"
v transportu měl číslo 607


Kal, Menš


Aktualizováno: 30. 06. 2022