Ing. Paul Schechner

* 2.4.1903 Znojmo (okres Znojmo)


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


poznámky

V roce 1939 byl obviněn spolu s Janem Ruschkou, MUDr. Simonem Schönem, MUDr. Eugenem Heskym, Hugo Scheuerem, Viktorem Kollmannem a Fritzem Wertheimerem z údajné přípravy atentátu na Adolfa Hitlera. Před zatčením uprchli ze Sudet. Úřadovna gestapa v Olomouci dostala příkaz k jejich okamžitému zatčení.
Podařilo se mu uprchnout do zahraničí, do čs. zahraničního vojska odveden 10. 6. 1943 ve Velké Británii, osobní číslo: Z; Z-817.osoby

Eugen Hesky
společně obviněni v roce 1939 z údajné přípravy atentátu na Adolfa Hitlera Hugo Scheuer
společně obviněni v roce 1939 z přípravy údajného atentátu na Adolfa Hitlera Fritz Wertheimer
společně obviněni v roce 1939 z údajné přípravy atentátu na Adolfa Hitlera


Menš


Aktualizováno: 21. 05. 2020