Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Hrček

  Ludvík Hrček


  • * 24.8.1872 Kopřivnice (okres Nový Jičín) – † 12.1.1948 Brno


  • továrník, spolumajitel továrny na výrobu hasicí techniky Hrček & Neugebauer


  • bydliště

   Brno, Metodějova (Methodgasse) 9


  • vzdělání

   vyučen kolářem


  • poznámky

   Vstoupil v roce 1912 spolu s bratry do firmy otce Tomáše, firma vyráběla kočáry, sáně tažené potahem, vlastnila hydraulický lis, kterým se lisovaly a slisovávaly gumy na železných obručích (pneumatiky tehdy ještě neexistovaly). Počátkem dvacátých let začala firma vyrábět hasičské automobilové stříkačky, nejprve na podvozcích různých továrních značek, dále vyráběla přenosné agregáty s motorem. Od roku 1924 vyráběla čerpadla vlastní konstrukce, ve třicátých letech 20. století také kropici vozy kombinované s autostříkačkou. V roce 1938 se firma dostala do konkurzu. V době okupace vyráběla hasičské žebříky všeho druhu, které vyvážela také do Německa. Koncem války byl závod v Králově Poli vybombardován a zčásti vyhořel. Po osvobození se zaměřili na výrobu hasičských stříkaček s čerpadlem, hasičského zařízení, kropicích a zametacích vozů, výroba však byla kusová, nikoliv sériová. Po roce 1948 byl závod znárodněn a začleněn do Sigmy, národní podnik Lutín.
   Firma byla obnovena po roce 1990, byl jí vrácen nemovitý majetek, v současnosti se zabývá pronájmem prodejních a skladovacích prostor v Brně-Králově Poli, Palackého třída 91.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Julie Hrčková (Křešťáková)
   sňatek: 1899, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)


  • děti

   Ludvík Hrček


  • ulice

   Metodějova (Methodgasse)
   bydliště (doloženo v roce 1920)


  • autor

   blat, Menš


Aktualizováno: 02. 06. 2020