Ludvík Hrček

* 24.8.1872 Kopřivnice (okres Nový Jičín) – † 12.1.1948 Brno


továrník, spolumajitel továrny na výrobu hasicí techniky Hrček & Neugebauer


bydliště

Brno-Královo Pole, Metodějova (Methodgasse) 9


vzdělání

vyučen kolářem


zaměstnání

kolář v Králově Poli (doloženo v roce 1899)


hrob

Královopolský hřbitov, skup. 1, hrob č. 128-129


poznámky

Vstoupil v roce 1912 spolu s bratry do firmy otce, firma vyráběla kočáry, sáně tažené potahem, vlastnila hydraulický lis, kterým se lisovaly a slisovávaly gumy na železných obručích (pneumatiky tehdy ještě neexistovaly). Počátkem dvacátých let začala firma vyrábět hasičské automobilové stříkačky, nejprve na podvozcích různých továrních značek, dále vyráběla přenosné agregáty s motorem. Od roku 1924 vyráběla čerpadla vlastní konstrukce, ve třicátých letech 20. století také kropicí vozy kombinované s autostříkačkou. V roce 1938 se firma dostala do konkurzu. V době okupace vyráběla hasičské žebříky všeho druhu, které vyvážela také do Německa. Koncem války byl závod v Králově Poli vybombardován a zčásti vyhořel. Po osvobození se zaměřili na výrobu hasičských stříkaček s čerpadlem, hasičského zařízení, kropicích a zametacích vozů, výroba však byla kusová, nikoliv sériová. Po roce 1948 byl závod znárodněn a začleněn do Sigmy, národní podnik Lutín.
Firma byla obnovena po roce 1990, byl jí vrácen nemovitý majetek, v současnosti se zabývá pronájmem prodejních a skladovacích prostor v Brně-Králově Poli, Palackého třída 91.partneři

Julie Hrčková (Křešťáková)
sňatek: 30. 10. 1899, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)
ulice

Metodějova (Methodgasse)
bydliště (doloženo v roce 1920)


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


blat, Menš


Aktualizováno: 25. 04. 2022