Ing. Karel Keith

* 20.7.1914 Brno-Židenice – † 18.9.1976 Brno


chemik, perzekuce po roce 1948
dítě osobnosti: Karel Keith
partner osobnosti: Oldřiška Keithová


bydliště

Brno-Židenice, Křtinská (Kiriteiner Gasse) 602,
Brno- Nový Lískovec, Zavřená 10


zaměstnání

„chemik v brněnské olejárně“ (doloženo v roce 1943, v matrice oddaných uveden jako kandidát inženýrství -Menš),
Státní hydrologický ústav v Brně


hrob

poznámky

Ing. Karel Keith byl 24. 6. 1951 zatčen StB a obžalován ze snahy o obnovení kapitalistického řádu, což se projevovalo stýkáním se se členy protistátní organizace. Sám účast na protistátní činnosti pod vedením Petra Křivky sice odmítl, ale povolil schůzky ve svém bytě, kam je zvala jeho manželka Oldřiška Keithová. Věděl o agentovi cizí mocnosti i o dokumentech ukrývaných doma, čímž spáchal zločin sdružování proti státu podle § 2, odst. 3 zákona číslo 231/48 Sb. Do vykonstruovaného případu Petra Křivky byl tedy zatažen další nevinný člověk.
Hlavní soudní líčení se konalo 29. 11. 1951 v Brně. Ve výpovědi Ing. Karel Keith uvádí, že žalobě porozuměl a cítí se vinen. Věděl o ilegální organizaci Petra Křivky, ale odmítl účast; schůzky v bytě Keithových své ženě zakazoval, ale marně. Manželka mu jednou naznačila, že ze skupiny už nemůže vycouvat a nesmí ani nic vyzradit, nebo by byla zabita. Zapírá, že by věděl o jakýchkoliv písemnostech uchovávaných svojí ženou.
Prokurátor navrhoval odsouzení Ing. Karla Keitha podle § 1 odst. 2 zákona číslo 231/48 Sb., protože z výpovědi obviněného plyne zločin velezrady, nikoliv původní zločin sdružování proti státu.
Obhájce Karla Keitha žádal odsouzení podle původní žaloby a o mírný a spravedlivý rozsudek.
Ing. Karel Keith byl nakonec opravdu odsouzen podle původní žaloby a byl mu vyměřen trest 3 let odnětí svobody, peněžní trest 10 000 Kč (příp. 1 měsíc ve vězení navíc) a ztráta občanských práv na 3 roky.
Karel Keith si odpykával trest v dole Václava Noska v Oslavanech. Za celou dobu výkonu trestu nebyl disciplinárně trestán, měl dobrou pracovní morálku.
Ing. Karel Keith byl amnestován 24. 6. 1953, jeho trest se tedy zkrátil o jeden rok a jeden měsíc.osoby

partneři

Oldřiška Keithová (Kuchařová)
sňatek: 26. 6. 1943, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)


dětiulice

Křtinská (Kiriteiner Gasse)
rodný dům (dnes Šedova) Zavřená
bydliště po roce 1943


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Menš


Aktualizováno: 10. 05. 2022