Msgr. ThDr. Robert Neuschl

* 20.1.1856 Nový Jimramov – † 5 .8.1914 Nedvědice


katolický kněz, teolog, profesor na bohosloveckém ústavu v Brně, kanovník brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, literární publicista a spisovatel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

jeden z prvních moravských sociologů


bydliště

Brno:
- Kapuzinerplatz 5 (1890–1898)
- Rudolfsgasse 6 (1900–1902)
- Jakobsgasse 11 (1903–1912)
- Am Tivoli (1913–1914)


vzdělání

bohoslovecký ústav v Brně,
vyšší ústav pro vzdělání kněží ve Vídni (získal doktorát z teologie)


dílo

Autor náboženských a sociologických děl např.:
- Křesťanská sociologie, 2 sv., Brno 1898.
- Postní kázání, Brno 1898 a 1901 (2 sbírky).

Dále přispíval svými články do mnoha časopisů např.: "Hlídka", "Časopis katolického duchovenstva", "Čech" nebo "Kazatel".


zaměstnání

1879 vysvěcen na kněze,
kaplan v Nové Vsi u Hodonína,
1889 profesor morálky na bohosloveckém ústavu v Brně (od roku 1901 přednášel také církevní právo)


odborné a zájmové organizace

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (1892),
Český čtenářský spolek v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, hrob č. 150–151ulice

Kapuzinerplatz
bydliště v letech 1890–1898 (dnes Kapucínské náměstí) Rudolfsgasse
bydliště v letech 1900–1902 (dnes Česká) Jakobsgasse
bydliště v letech 1903–1912 (dnes Jakubská) Am Tivoli
bydliště v letech 1913–1914 (dnes Konečného náměstí)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

14. 5. 1899
Slavnostní svěcení spolkového praporu Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech
kazatel


MJ


Aktualizováno: 23. 11. 2017