prof. PhDr. František Kameníček

* 7.12.1856 Chvalkovice (okres Vyškov) – † 23.3.1930 Praha


moravský historik a editor pramenů k dějinám Moravy, čtvrtý ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně (1907–1923)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Chválkovice čp. 54 (rodný dům),
Brno:
- Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí)] 9
- Van der Strass-Gasse (Van der Strassova) 1,
Praha (od roku 1923)


vzdělání

1. c. k. slovanské gymnázium v Brně (absolvent v roce 1877),
Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze - obor historie-zeměpis (v roce 1883 jmenován doktorem filozofie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1881/1882 profesor na Českém ženském ústavu učitelském v Praze,
1882/1883 profesor na české reálce v Brně,
1893 profesor historie na 1. c. k. slovanském gymnáziu v Brně,
1907–1923 ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně (jmenován 3. 2. 1907),
České vysoké učení technické v Brně (v roce 1900 habilitace, 1904 jmenován mimořádným a 1917–1918 řádným profesorem českých a kulturních dějin)


odborné a zájmové organizace

Učená společnost (1892),
České akademie (1896),
Královská česká společnost nauk,
předseda Moravského muzejního spolku,
člen zemské školní rady (1908),
předseda Matice moravské (1911),
Český čtenářský spolek v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

Roku 1891 došlo nejen z jeho podnětu k obnovení Časopisu Matice moravské (v čele redakce zůstal do roku 1894 spolu s F. A. Slavíkem a v letech 1897–1907 byl po Slavíkově odchodu do Hodonína hlavním redaktorem).
Jeho zásluhou byla zřízena komise pro soupis uměleckých a historických památek na Moravě od nejstarších dob do poloviny 19. století. František Kameníček stál při zrodu Vlastivědy moravské (stal se nakonec jejím redaktorem).pojmenované ulice

Kameníčkova (Žabovřesky)osoby

Robert Bartelmus
přítel Innocenc Ladislav Červinka
přítel Ladislav Hofman
přítel Libuše Urbánková
L. Urbánková zpracovala jeho písemnou pozůstalost


partneři

Anna Kameníčková (Fantová)
sňatek: 18. 8. 1883, Praha (kostel sv. Jakuba na Novém Městě Pražském)
ulice

Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí)
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Žerotínovo náměstí) Van der Strass-Gasse (Van der Strassova)
bydliště doložené v roce 1907 (dnes Kudelova)


události

9. 4. 1917
Pohřeb Františka Vymazala
smuteční řečník
12. 11. 1909
Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila
účastník exhumace a smuteční řečník při pohřbu
29. 6. 1909
1. přebory brněnských středních škol v atletice
ředitel gymnázia
1. 10. 1895
Otevření obchodní akademie v Brně
člen kuratoria k dohledu nad ústavemMJ, MŠ, Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2023