Karel Josef Jurende

* 24.4.1780 Leskovec nad Moravicí – † 10.1.1842 Brno


spisovatel, novinář, pedagog, vlastivědný pracovník a vydavatel lidových kalendářů


zajímavé okolnosti

Učitel Františka Palackého, který nastoupil roku 1807 na školu v Kuníně. Jurendovým prasynovcem byl dr. Ing. Rudolf Salinger (*1873 Leskovec, +1958 Vídeň).
Stavitel, dvorní rada a rektor Vysoké školy technické ve Vídni.


bydliště

Staré Brno 43


vzdělání

gymnázium v Krnově a v Opavě


dílo

zobrazit


zaměstnání

1798 dozorčí u slezského stavovského daňového úřadu,
1802 písař u výběrčího úřadu v Brně,
1804–1806 u moravsko-slezské státní účtárny,
Marií Walburgou, hraběnkou Truchses-Zeil rozenou Harrachovou z Kunína, byl pověřen vedením školy a Výchovného ústavu v Kuníně (s hraběnkou cestoval po Evropě - Itálie, Španělsko a Francie),
1813 návrat do Brna, kde se věnoval novinářské činnosti


odborné a zájmové organizace

přísedící člen c. k. Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 32, hrob č. 112 (exhumace ze Starobrněnského hřbitova se uskutečnila 23. 1. 1913)


poznámky

Věnoval se astronomii a meteorologii. V zahradě Františkova muzea na městských hradbách zbudoval malou hvězdárnu.
Měl velkou zásluhu na propagaci prvních průzkumů jeskyň Moravského krasu.
Byl znám svými úspěchy v oblasti zahradnictví a vinohradnictví, vlastnil jednu z nejznámějších révových školek na Moravě.pojmenované ulice

- Jurendova (Komárov)
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku po exhumaci ze Starobrněnského hřbitova v roce 1913
Starobrněnský hřbitov
Vojtova
původní místo odpočinku


MJ


Aktualizováno: 28. 04. 2022