Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Josef Jurende

  Karel Josef Jurende


  • * 24.4.1780 Leskovec nad Moravicí – † 10.1.1842 Brno


  • spisovatel, novinář, pedagog, vlastivědný pracovník a vydavatel lidových kalendářů


  • zajímavé okolnosti

   Učitel Františka Palackého, který nastoupil roku 1807 na školu v Kuníně. Jurendovým prasynovcem byl dr. Ing. Rudolf Salinger (*1873 Leskovec, +1958 Vídeň).
   Stavitel, dvorní rada a rektor Vysoké školy technické ve Vídni.


  • bydliště

   Staré Brno 43


  • vzdělání

   gymnázium v Krnově a v Opavě


  • dílo

   zobrazit Byl dopisovatelem časopisu "Redlicher Verkündiger. Ein Archiv des Mannichfaltigen und Interessanten" a "Brünner patriotische Tageblatt".
   V roce 1809 začal vydávat český vlastenecký kalendář "Mährischer Wanderer" v nákladu 6000 kusů, který roku 1825 změnil název na "Väterlandischer Pilger im Kaiserstaate Oesterreich".


   VÝBĚR Z DÍLA:
   - Zeichen der Zeit: merkwürdige Aktenstücke und interessante Fragmente um die Geschichte des Tages und den Charakter Napoleons zu würdigen, Brno 1814.

   - Verhandlungen über Seidenraupensucht. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 14/21, 1828, s. 167–168.

   - XIV. Mährens Klima. In: Jurende´s Mährischer Wanderer, II. Jahrgang, Brünn 1813, s. 14–18.

   - Mährens Klima. In: Moravia, 1815, č. 138, s. 549–552.

   - Mährens Klima. In: Erneuerte vaterländische Blätter für den österreicheischen Kaieserstaat, 1816, s. 82–84, 91–92.

   - Der Jäner 1820 in meteorologischer Rücksicht. In: Hesperus, 1820, č. 17, s. 129–133; č. 19, s. 148–150.

   - Der Monat December 1821. Eine atmosphärologische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/5, 1822, s. 38–39.

   - Meteorologische Uebersichten. I. Januar 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/16, 1822, s. 127–128.

   - Meteorologische Uebersichten. II. Februar 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/17, 1822, s. 134–136.

   - Meteorologische Uebersichten. III. März 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/21, 1822, s. 167–168.

   - Meteorologische Uebersichten. IV. April 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 3/35, 1822, s. 279–280.

   - Uebersicht des Witterungslaufes zu Brünn im Jahre 1821. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2 - Beilage zu Nro. 8, 1822, nestr.

   - Das Jahr 1822. Eine atmosphärologische klimatologische Würdigung. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 4 - Beilage zu Nro. 18, 1823, nestr.


  • zaměstnání

   1798 dozorčí u slezského stavovského daňového úřadu,
   1802 písař u výběrčího úřadu v Brně,
   1804–1806 u moravsko-slezské státní účtárny,
   Marií Walburgou, hraběnkou Truchses-Zeil rozenou Harrachovou z Kunína, byl pověřen vedením školy a Výchovného ústavu v Kuníně (s hraběnkou cestoval po Evropě - Itálie, Španělsko a Francie),
   1813 návrat do Brna, kde se věnoval novinářské činnosti

  • odborné a zájmové organizace

   přísedící člen c. k. Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně


  • hrob

   Starobrněnský hřbitov (exhumace 23. 1. 1913)


  • poznámky

   Věnoval se astronomii a meteorologii. V zahradě Františkova muzea na městských hradbách zbudoval malou hvězdárnu.
   Měl velkou zásluhu na propagaci prvních průzkumů jeskyň Moravského krasu.
   Byl znám svými úspěchy v oblasti zahradnictví a vinohradnictví, vlastnil jednu z nejznámějších révových školek na Moravě.


  • obrazy

   img6064.jpg img6138.jpg


  • pojmenované ulice

   - Jurendova (Komárov)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Sloupsko-šošůvské jeskyně. Jeskynní bludiště pod Bradinami a jeho historie a význam"
   "Karl Josef Jurende"
   "Karel Josef Jurende a jeho popis klimatu Moravy"
   "Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben"
   "Pozůstalost K. J. Jurende"
   "Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století"


  • děti

   Amálie Jurendová (Jurendová)
   Emilie Jurendová (Jurendová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 05. 01. 2019

Karel Josef Jurende (1780-1842) Foto in: Rudolf Brázdil - Hubert Valášek - Jarmila Macková: Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století, Brno 2005, s. 39.