Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Josef Jurende

  Karel Josef Jurende


  • * 24.4.1780 Leskovec nad Moravicí – † 10.1.1842 Brno


  • spisovatel, novinář, pedagog, vlastivědný pracovník a vydavatel lidových kalendářů


  • zajímavé okolnosti

   Učitel Františka Palackého, který nastoupil roku 1807 na školu v Kuníně. Jurendovým prasynovcem byl dr. Ing. Rudolf Salinger (*1873 Leskovec, +1958 Vídeň).
   Stavitel, dvorní rada a rektor Vysoké školy technické ve Vídni.


  • bydliště

   Staré Brno 43


  • vzdělání

   gymnázium v Krnově a v Opavě


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1798 dozorčí u slezského stavovského daňového úřadu,
   1802 písař u výběrčího úřadu v Brně,
   1804–1806 u moravsko-slezské státní účtárny,
   Marií Walburgou, hraběnkou Truchses-Zeil rozenou Harrachovou z Kunína, byl pověřen vedením školy a Výchovného ústavu v Kuníně (s hraběnkou cestoval po Evropě - Itálie, Španělsko a Francie),
   1813 návrat do Brna, kde se věnoval novinářské činnosti

  • odborné a zájmové organizace

   přísedící člen c. k. Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně


  • hrob

   Starobrněnský hřbitov (exhumace 23. 1. 1913)


  • poznámky

   Věnoval se astronomii a meteorologii. V zahradě Františkova muzea na městských hradbách zbudoval malou hvězdárnu.
   Měl velkou zásluhu na propagaci prvních průzkumů jeskyň Moravského krasu.
   Byl znám svými úspěchy v oblasti zahradnictví a vinohradnictví, vlastnil jednu z nejznámějších révových školek na Moravě.


  • obrazy

   img6064.jpg img6138.jpg


  • pojmenované ulice

   - Jurendova (Komárov)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • děti

   Amálie Jurendová (Jurendová)
   Emilie Jurendová (Jurendová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 05. 01. 2020

Karel Josef Jurende. Foto in: Rudolf Brázdil - Hubert Valášek - Jarmila Macková: Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století, Brno 2005, s. 39.