Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Trnková

  Marie Trnková


  • * 23.10.1886 Hrušovany u Brna (okres brno-venkov) – † 27.6.1929 Brno


  • sociální pracovnice pro ochranu matek a dětí, působila také ve spolku dělnických žen a řadě dalších organizací


  • rodné jméno

   Trnková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Založila 79 okresních odborů Ochrany matek a dětí a 159 lékařských poraden. Založila zemský ústav pro matky a kojence Kuřim. Byla iniciátorkou oslav Svátku matek. Přednášela na Ústavu pro vzdělání učitelek domácích nauk a ručních prací v Brně jako externistka. Pracovala ve Společnosti pro výzkum dítěte, ale i v Masarykově sociologické společnosti, organizovala kurzy pro matky a exkurze žákyň do porodnic, jeslí a útulků, byla i delegátkou a členkou výboru YWCA.
   Od roku 1905 psala odborné články do novin a časopisů (Rovnost, Americký list, Právo ženy, Ženská revue aj. Byla členkou redakční rady časopisu Péče o mládež. Podílela se i na přípravě Výstavě soudobé kultury v Brně (1928)


  • bydliště

   Hrušovany čp. 69 (rodný dům)
   Brno, Špilberská


  • vzdělání

   vyšší dívčí škola Vesny v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   archivářka a sekretářka spolku Vesny,
   od roku 1908 pak sekretářka spolku Ochrany matek a dětí při České zemské péči o mládež na Moravě,
   tajemnice „České zemské péče o mládež“ (v době úmrtí)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 26, řada 2, hrob č. 188 (bronzový relief s biblickým motivem „Žízním“ vytvořil v roce 1931 sochař František Bílek) (1872–1941)


  • poznámky

   převezena do Pardubic, kde zpopelněna 2. 7. 1929


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Kallab
   spolupráce v České zemské péči o mládež


  • rodiče

   Alois Trnka
   Marie Trnková (Mertensová)


  • ulice

   Špilberská
   bydliště a místo úmrtí (dnes Gorazdova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 05. 05. 2020