Marie Trnková

* 23.10.1886 Hrušovany u Brna (okres brno-venkov) – † 27.6.1929 Brno


sociální pracovnice pro ochranu matek a dětí, působila také ve spolku dělnických žen a řadě dalších organizací


rodné jméno

Trnková


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Založila 79 okresních odborů Ochrany matek a dětí a 159 lékařských poraden. Založila zemský ústav pro matky a kojence Kuřim. Byla iniciátorkou oslav Svátku matek. Přednášela na Ústavu pro vzdělání učitelek domácích nauk a ručních prací v Brně jako externistka. Pracovala ve Společnosti pro výzkum dítěte, ale i v Masarykově sociologické společnosti, organizovala kurzy pro matky a exkurze žákyň do porodnic, jeslí a útulků, byla i delegátkou a členkou výboru YWCA.
Od roku 1905 psala odborné články do novin a časopisů (Rovnost, Americký list, Právo ženy, Ženská revue aj. Byla členkou redakční rady časopisu Péče o mládež. Podílela se i na přípravě Výstavě soudobé kultury v Brně (1928)


bydliště

Hrušovany čp. 69 (rodný dům)
Brno, Špilberská 4


vzdělání

vyšší dívčí škola Vesny v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

archivářka a sekretářka spolku Vesny,
od roku 1908 pak sekretářka spolku Ochrany matek a dětí při České zemské péči o mládež na Moravě,
tajemnice „České zemské péče o mládež“ (v době úmrtí)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 26, řada 2, hrob č. 188 (bronzový relief s biblickým motivem „Žízním“ vytvořil v roce 1931 sochař František Bílek) (1872–1941)


poznámky

převezena do Pardubic, kde zpopelněna 2. 7. 1929osoby

Jaroslav Kallab
spolupráce v České zemské péči o mládežulice

Špilberská
bydliště a místo úmrtí (dnes Gorazdova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Fl


Aktualizováno: 05. 05. 2020