Marie Žůrková

* 22.8.1899 Studénka (okres Nový Jičín)


válka a odboj 1938–1945; politická vězeňkyně; první stanné právo


rodné jméno

Ryšová


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně 22. 12. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro sabotážní jednání a pro zločin velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


bydliště

Brno, Mlýnská 56


zaměstnání

v domácnostipartneři


ulice

Mlýnská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2022