PhDr. Jaromír Zemina

* 4.4.1930 nebo 30.4.1930 Přední Ždírnice (okres Trutnov)


historik a teoretik moderního umění, galerijní pracovník, kurátor, malíř, básník a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

1942–1949 klasické gymnázium v Brně,
1949–1953 FF MU v Brně - obor dějiny umění u Alberta Kutala, Václava Richtra, Antonína Friedla a obor archeologie u Gabriela Hejzlara


jiné pocty

Cena Antonína Matějčka (1967)


dílo

Odborné studie a eseje uveřejňoval převážně v domácích časopisech, v sedmdesátých a osmdesátých letech přispíval do neoficiálních sborníků, některé též pomáhal redigovat. Kromě výstavních katalogů vyšla samostatně i jeho monografie o Janu Zrzavém (1963), o Emilu Fillovi (1970) a o Jiřím Johnovi (1988). Podílel se na přípravě knihy Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách (1988), dále vydal knihy Vladimír Janoušek (1995), Velázquez (1998), Onufrius (2001) a soubor esejů Z cest a cestiček (2004).
Autor je pravidelným přispěvatelem Revolver Revue a Kritické Přílohy Revolver Revue.

V Čechách i v zahraničí připravil řadu historicky zaměřených výstav individuálních (Jan Zrzavý, Jakub Bauernfreund – Andrej Nemeš, František Foltýn, Július Jakoby, Ladislav Zívr, Alén Diviš aj.) i výstav kolektivních (např. Grafika 65, Písek 1965; Paris – Prague, Paříž 1966; 36 artisti cecoslovacchi, Turin 1967; Cubist Art from Czechoslovakia, Londýn 1967; Le cubisme a Prague, Brusel 1967, Rotterdam 1968; Artchemo 68-69; České umění 1908–1968, Praha 1990). Uspořádal a uvedl také mnoho výstav svých názorově blízkých současníků (Václav Boštík, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Čestmír Kafka, Alena Kučerová, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Otakar Slavík, Jan Svoboda, Adriena Šimotová, Jiří Toman aj.).


zaměstnání

1953–1954 Seminář dějin umění FF MU v Brně (asistent),
1954 z politických důvodů propuštěn,
1954–1956 základní vojenská služba,
1958–1959 Okresní vlastivědné muzeum v Tišnově,
1959–1961 Ústav teorie a dějin umění ČSAV v Praze (odborný pracovník),
1961–1992 NG v Praze (1965–1970 vedoucí Sbírky moderního umění, 1989–1992 vedoucí Sbírky evropského umění)
DAMU v Praze (pedagog dějin umění)


odborné a zájmové organizace

tvůrčí skupina Brno 1957 (zakladatel v roce 1957 a teoretik)
skupina UB 12 (člen od roku 1964)
AICA (člen)osobyhub


Aktualizováno: 21. 04. 2022