Internetová encyklopedie dějin Brna

Zbigniew Drzewiecki

  Zbigniew Drzewiecki


  • * 8.4.1890 Waršava – † 11.4.1971 Waršava


  • polský klavírista a pedagog


  • národnost

   polská


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1909–1911 pobýval v Brně, kde navštěvoval hodiny hry na klavír u profesora hudby Heinricha Janocha. V letech 1911–1915 pobýval ve Vídni, kde chodil na hodiny k Marii Prentnerové a kde byl žákem a asistentem Theodora Leschetizkého. V roce 1915 se vrátil zpět do Polska.


  • vzdělání

   hodiny klavíru bral u Felixe Konopaska, Wlodzimierza Oberfelta a Roberta Beckera,
   teorii hudby a hru na violu podstoupil u Ignace Pileckeho,
   1909 opustil Waršavu, aby zahájil studia na vídeňské technice, kde příležitostně navštěvoval hodiny klavíru u Carla Prohasky na hudební akademii,
   pokračoval v hudebním vzdělání u Paula de Conne a u Heinricha Janocha v Brně


  • zaměstnání

   1916 profesor na hudební škole ve Waršavě,
   1931 profesor na waršavské konzervatoři, přičemž ještě dojížděl na konzervatoř do Lvova a Krakowa,
   1945–1950 rektor Akademie múzických umění v Krakowě

  • odborné a zájmové organizace

   v letech 1927, 1932 a 1937 člen poroty na Mezinárodní Chopinovské soutěži (v letech 1949, 1955, 1960 a 1965 byl předsedou)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Heinrich Janoch
   profesor


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 06. 04. 2014