Čeněk Čihák

* 3.1.1877 Praha – † 25.7.1922 Mariánské Lázně


brněnský továrník a velkoobchodník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Kiosk 7
- Zeile 95,
Brno-Židenice, Svatopluka Čecha 1189


vyznamenání a pocty

Zlatá výstavní medaile, udělena na jubilejní výstavě Ústředního spolku živnostníků moravských (1908)


zaměstnání

začínal jako obchodní cestující,
v roce 1908 založil továrnu na "lékařské nástroje a přístroje, ortopedické přístroje a bandáže" se sídlem v Brně-Židenicích na ulici Svatopluka Čecha č. 1189 a velkoobchod se zdravotnickými potřebami ("gumovým a chirurgickým zbožím") se sídlem na Rašínově ul. č. 10,
po jeho smrti převzala vedení továrny a obchodu manželka Anna


odborné a zájmové organizace

brněnské Výstavní trhy (předseda),
brněnská Obchodní a živnostenská komora (člen správního výboru),
Moravská agrární a průmyslová banka (člen správní rady),
První brněnský akciový pivovar a sladovna (člen správní rady)


hrob

Olšanské hřbitovy v Praze


poznámky

O jeho náhlém a nečekaném skonu během léčebného pobytu v Mariánských Lázních informoval denní tisk. Z mnohých smutečních oznámení jak v tisku, tak i v dobových časopisech je patrné, že byl oblíbeným a váženým občanem města Brna.
Z Mariánských lázní byly jeho tělesné pozůstatky převezeny do Prahy, kde se 29. 7. 1922 konal pohřeb na Olšanských hřbitovech, zde byl také zpopelněn.
osoby

Karel Moravec st.
K. Moravec byl svědkem při sňatku Č. Čiháka


partneři

Anna Čiháková (Pantůčková)
sňatek: 15. 8. 1901, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Zábrdovice
ulice

Grosser Platz - Velké náměstí
sídlo obchodu se zdravotnickými pomůckami, dnes nám. Svobody Rennergasse
sídlo obchodu se zdravotnickými pomůckami, dnes Běhounská Lažanskýplatz + Am Kiosk + Interimstheaterplatz (Lažanského náměstí + Na kiosku + náměstí Prozatímního divadla)
bydliště v době sňatku, dnes Moravské náměstí Dra Aloise Rašína (Dr-Alois-Rašín-Gasse)
sídlo velkoobchodu, dnes Rašínova Zeile
bydliště a velkosklad, dnes Cejl
další ulice (1)...


LucKub


Aktualizováno: 02. 11. 2022