PhDr. Bohumil Samek

* 20.5.1932 Znojmo – † 26.12.2022 Praha


historik umění, historik a památkář; odborník na umělecké památky Moravy a Slezska


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

v roce 1957 v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku nalezl opomenutou gotickou sochu Madony, vytvořenou za vlády Lucemburků v tzv. „krásném slohu“, která byla pod názvem Šternberská Madona zapsána do ÚSKP České republiky


cena města

Brna, společenské vědy (in memoriam, 2022)


vzdělání

1945–1946 gymnázium v Třebíči,
1946–1951 gymnázium ve Znojmě (1951 maturita),
1951–1956 Filozofická fakulta MU v Brně - obor dějiny umění (u prof. A. Friedla, A. Kutala a V. Richtera) a dějepis (1956 absolvent, 1967 titul PhDr.)


jiné pocty

cena Jože Plečnika (2019)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1956–1979 Muzeum města Brna - historik umění a vedoucí historického oddělení,
od roku 1979 Ústav teorie a dějin umění ČSAV - samostatný vědecký pracovník (v letech 1991–1993 a od roku 2000 vedoucí brněnského pracoviště),
1992–1993 Památkový ústav v Brně (nynější NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) - ředitelosoby

Antonín Friedl
profesor Albert Kutal
profesor Václav Richter
profesor


události

24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022
jeden z oceněných (in memoriam)


PeDro


Aktualizováno: 26. 01. 2023