Vilém Munka

– † po 15.7.1620


rytíř, moravský zemský úředník


šlechtický titul

od roku 1612 rytíř


šlechtický predikát

z Ivančic


zajímavé okolnosti

Po porážce v bitvě na Bílé hoře mu byl jako protestantovi a aktivnímu účastníkovi stavovského povstání na Moravě (defensor za rytířský stav) zabaven veškerý majetek. Jeho finanční odhad se vyšplhal na závratnou sumu 100 000 zlatých moravských. Praxí přitom bylo, že konfiskované statky bývaly podhodnocovány ve prospěch kupujícího.


bydliště

v Brně v letech 1609–1613 vlastnil dům v Dolní Městské (dnes Jánská ulice), který zakoupil v hotovosti za 730 zlatých moravských,
od roku 1611 mu městská rada po dobu jeho života z důvodu reprezentace prokurátorského úřadu "ten pustej dům vedle zlatého lva na dolním rynku ležící" darovala - Vilém objekt přestavěl (náměstí Svobody, část domu č. 21), po zkonfiskování byl dům oceněn na 6 000 zlatých moravských a předán rentovnímu úřadu


vzdělání

na základě charakteru zastávaných zemských funkcí lze oprávněně předpokládat vysokoškolské vzdělání (snad dokonce právnického směru) na některé ze zahraničních evangelických akademiích či univerzit, popřípadě na českobratrské akademii v Třebíči a Ivančicích


zaměstnání

jako jediný člen rodu se prosadil od počátku 17. století v nižší zemské správě,
k roku 1601 byl písařem menšího zemského práva Markrabství moravského,
v letech 1609–1619 vykonával úřad moravského královského prokurátora a krátce před smrtí mu byl svěřen podkomořský úřad na Moravě za vlády Bedřicha Falckého


poznámky

Pocházel z druhého otcova manželství.
Po přijetí do řad moravského rytířstva začal Vilém Munka budovat nové rodinné šlechtické sídlo (tvrz) nedaleko mlýna Radlasu a snad i přilehlého dvora. Renesanční přestavba rodinného mlýna probíhala již za Vilémova otce na počátku 90. let 16. století. Zabavené nemovitosti na Radlasu byly zinventovány odhadní komisí k 19. 10. 1622 - mluví se zde o tvrzi ve které, jsou "zplundrované pokoje, dveře všechny popáleny a i okna na větším díle pobrána". O vnitřním mobiliáři se úředníci nezmiňují.


prameny, literatura

osoby

Pietro Lutz (Lucca)
stavitel domu na Dolním trhu (dnes část domu na náměstí Svobody 21)

sourozenci

ulice

Jánská
majitel jednoho z domů náměstí Svobody
majitel části domu č. 21


události

10. 5. 1945
Vybudována provizorní lávka na „Radlase“
moravský zemský úředník
26. 11. 1611
Spory města s Vilémem Munkou z Ivančic
moravský zemský úředník


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 17. 11. 2015