Internetová encyklopedie dějin Brna

Vilém Munka

  Vilém Munka


  • – † po 15.7.1620


  • rytíř, moravský zemský úředník


  • šlechtický titul

   od roku 1612 rytíř

  • šlechtický predikát

   z Ivančic


  • zajímavé okolnosti

   Po porážce v bitvě na Bílé hoře mu byl jako protestantovi a aktivnímu účastníkovi stavovského povstání na Moravě (defensor za rytířský stav) zabaven veškerý majetek. Jeho finanční odhad se vyšplhal na závratnou sumu 100 000 zlatých moravských. Praxí přitom bylo, že konfiskované statky bývaly podhodnocovány ve prospěch kupujícího.


  • bydliště

   v Brně v letech 1609–1613 vlastnil dům v Dolní Městské (dnes Jánská ulice), který zakoupil v hotovosti za 730 zlatých moravských,
   od roku 1611 mu městská rada po dobu jeho života z důvodu reprezentace prokurátorského úřadu "ten pustej dům vedle zlatého lva na dolním rynku ležící" darovala - Vilém objekt přestavěl (náměstí Svobody, část domu č. 21), po zkonfiskování byl dům oceněn na 6 000 zlatých moravských a předán rentovnímu úřadu


  • vzdělání

   na základě charakteru zastávaných zemských funkcí lze oprávněně předpokládat vysokoškolské vzdělání (snad dokonce právnického směru) na některé ze zahraničních evangelických akademiích či univerzit, popřípadě na českobratrské akademii v Třebíči a Ivančicích


  • zaměstnání

   jako jediný člen rodu se prosadil od počátku 17. století v nižší zemské správě,
   k roku 1601 byl písařem menšího zemského práva Markrabství moravského,
   v letech 1609–1619 vykonával úřad moravského královského prokurátora a krátce před smrtí mu byl svěřen podkomořský úřad na Moravě za vlády Bedřicha Falckého


  • poznámky

   Pocházel z druhého otcova manželství.
   Po přijetí do řad moravského rytířstva začal Vilém Munka budovat nové rodinné šlechtické sídlo (tvrz) nedaleko mlýna Radlasu a snad i přilehlého dvora. Renesanční přestavba rodinného mlýna probíhala již za Vilémova otce na počátku 90. let 16. století. Zabavené nemovitosti na Radlasu byly zinventovány odhadní komisí k 19. 10. 1622 - mluví se zde o tvrzi ve které, jsou "zplundrované pokoje, dveře všechny popáleny a i okna na větším díle pobrána". O vnitřním mobiliáři se úředníci nezmiňují.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Pietro Lutz (Lucca)
   stavitel domu na Dolním trhu (dnes část domu na náměstí Svobody 21)


  • partneři

   Kristina (Čejkovna)


  • děti

   Petr Pavel Munka
   Albrecht Munka


  • rodiče

   Marta (Habartovna)
   Jan Munka


  • sourozenci

   Pavel Munka


  • ulice

   Jánská
   majitel jednoho z domů náměstí Svobody
   majitel části domu č. 21


  • události

   10. 5. 1945
   Vybudována provizorní lávka na „Radlase“
   moravský zemský úředník
   26. 11. 1611
   Spory města s Vilémem Munkou z Ivančic
   moravský zemský úředník


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 17. 11. 2015