MUDr. Jiří Dolina

* 6.12.1935 Jaroměřice nad Rokytnou (okres Třebíč)


lékař, tvůrce plastik


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Intenzivně se zabývá výtvarnou a uměleckou tvorbou. Soukromě studoval v ateliérech významných sochařů (J. Marek, K. Babraj, M. Axman). Vystavovat začal v roce 1982.


vzdělání

gymnázium na Starém Brně,
LF MU v Brně (1966 promoce)


dílo

Vytvořil více než tisíc plastik ze dřeva, mramoru, pískovce, stavebního materiálu nebo kamenné kompozice.
Uspořádal řadu samostatných a kolektivních výstav, jeho plastiky jsou zastoupeny v mnoha sbírkách v České republice a v 28 soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Austrálii.
V roce 2003 vydal knihu Medicínské vzpomínání a jiné historky.


zaměstnání

nemocnice v Kroměříži - sekundární lékař,
Fakultní nemocnice Brno - internista, neurolog,
1979–1997 obvodní lékař v Brně-Řečkovicích na Vránové ul.


odborné a zájmové organizace

Výtvarná skupina lékařů v Praze (1983–1990),
Sdružení výtvarníků ČSFR (od roku 1989),
Volné sdružení moravských výtvarníků,
Sdružení umělců Moravy a Slezska,
KONFESE (viceprezident),
Consejo Mundial de Artistas Visuales (Mexiko)


poznámky

Narodil se do lékařské rodiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Rodiče se přestěhovali do Dolní Rožínky, kde jeho otec působil jako obvodní a také zámecký lékař u hraběte Mitrovského.
V roce 1945 se rodina přestěhovala do Modřic u Brna, kde jeho otec vybudoval zdravotní středisko. Zde se začal formovat vztah mladého Jiřího k lékařskému prostředí. Po studiích na gymnáziu nastoupil na LF MU, kde promoval v roce 1966. Krátký čas působil jako sekunární lékař v Kroměříži, poté v Brně. I po odchodu do důchodu se věnuje lékařské práci, specializuje se na prevenci civilizačních chorob.


prameny, literatura

osoby


LucKub


Aktualizováno: 19. 09. 2023