MgA. Jan Stanovský

* 12.3.1932 Slatina (okres Nový Jičín)


houslista
partner osobnosti: Ivana Stanovská


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Brzy po ukončení studií dostali v 60. letech s manželkou nabídku k pedagogickému působení na VŠH v Tokiu, kde působili dva a půl roku. Během této doby vychovali mnoho výborných houslistů a pianistů.


cena města

Brna, v oboru hudba (2007)


vzdělání

hudební školy v Opavě a Bílovci,
JAMU v Brně (u prof. Jana Šlaise a F. Kudláčka, 1956 promoce),
mistrovské konzultace v Tokiu u Henryka Szerynga


dílo

Jeho koncertní repertoár zahrnuje celou škálu skladatelů všech časových období od Bacha a Mozarta až po současné autory.
Koncertoval v řadě evropských zemí (Polsko, Maďarsko, SSSR, NSR, Francie, Itálie, Rakousko, Švédsko).
V roce 1988 na Janáčkově festivalu v Brně provedl ve světové premiéře Janáčkův houslový koncert Putování dušičky.
Kritika vyzdvihuje jeho mistrovskou techniku a lehkost, stylovou čistotu a ušlechtilý tón.


zaměstnání

Státní filharmonie Brno:
- od roku 1956 sólista
- 1978–1992 první koncertní mistr,
1964–⁠1966 VŠU Musashino v Tokiu - pedagog,
brněnská konzervatoř - pedagog,
1968–⁠1980 JAMU v Brně - pedagog,
1972–⁠1978 Komorní orchestr Bohuslava Martinů - koncertní mistr,
1992 odchod do důchodu


odborné a zájmové organizace

Filharmonie Brno (čestný člen)


poznámky

Hrál také dlouhá léta v duu se svou manželkou, známou pianistkou. Odehráli stovky koncertů doma i v zahraničí, slyšet je můžeme na nahrávkách rozhlasu, v televizi nebo gramofonových deskách.



prameny, literatura

osoby


události

29. 1. 2008
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2007
jeden z oceněných


LucKub


Aktualizováno: 27. 09. 2023