Jindřich Babák

* 11.7.1897 Brno – † 1979 Brno


cukrář v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno:
- Falkensteinergasse 2
- Veveří 14, poté 12


vzdělání

vyučen u svého otce, cukrářského mistra v Brně


zaměstnání

cukrář - podnik převzal po svém otci, prodejna sídlila na Veveří č. 12, kde rodina také bydlela


hrob

poznámky

Podnik, který převzal po otci přestavěl a renovoval, vybavil jej moderními stroji. Díky tomu patřilo jeho cukrářství mezi nejznámější a nejvyhledávanější ve své době, bylo známé "nejjemnějšími a nejchutnějšími druhy cukrářského pečiva" (jak uvádí dobový tisk -LucKub).
Na výrobu sám dohlížel, obchod vedla jeho manželka Růžena.
partneři

Růžena Babáková (Malá)
sňatek: 20. 8. 1930, Vranov
ulice

Falkensteinergasse
rodný dům, dnes Gorkého Veveří (Eichhornstrasse)
č. 14 doloženo jako bydliště v roce 1900; č. 12 bydliště a sídlo podniku (doloženo ve 30. a 40. letech)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


LucKub


Aktualizováno: 13. 11. 2023