Jan Žižlavský

* 24.5.1907 Vřesovice (okres Hodonín) – † 12.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 12. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Vřesovice čp. 60 (rodný dům a bydliště v době popravy)


jiné pocty

v obci Vřesovice je jeho jméno uvedeno na pomníku obětí první a druhé světové války (náves u kaple)


zaměstnání

řezník, uváděn také jako obecní úředník


hrob

starý hřbitov u kostela sv. Jiljí v Osvětimanech (kenotaf)


poznámky

Jan Žižlavský byl popraven za pomoc švagrovi Oldřichovi Pechalovi, veliteli desantu ZINC.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 14. 6. 1942, číslo kremace 5863.
(V matrice zemřelých je uvedeno datum úmrtí 13. 6. 1942 -Menš.)osoby

partneři

Božena Žižlavská (Pechalová)
sňatek: 15. 7. 1939, Osvětimany

události

13. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 12. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2333 e
12. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 12. června)
jeden z popravenýchMenš, Kopin


Aktualizováno: 03. 05. 2024