prof. Peter Newmark, Ph.D., dr. h. c.

* 12.4.1916 Brno – † 12.7.2011


jazykovědec a překladatel
dítě osobnosti: George Villiers Neumark


rodné jméno

Peter Paul Karl Neumark


národnost

britská


bydliště

vzdělání

moderní jazyky na Trinity College v Cambridgi


čestný doktorát

Univerzita v Terstu (1995),
Baptist University v Hong Kongu (1998),
Masarykova univerzita v Brně (12. 4. 2007)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel jazyků (po druhé světové válce),
Polytechnic of Central London - profesor překladu (1974), děkan Fakulty moderních jazyků


odborné a zájmové organizace

The Institute of Linguists,
Amnesty International (tiskový mluvčí)


poznámky

Po vypuknutí druhé světové války vstoupil do armády a během působení v Itálii se naučil italsky.
V roce 1958 byl Newmark jmenován vedoucím katedry jazyků na Holborn College of Law, Languages and Commerce, která se později přejmenovala na Polytechnic of Central London (dnešní University of Westminster). Pod jeho vedením se škola stala hlavním centrem pro přípravu překladatelů v Británii (se zaměřením na odborný překlad). V roce 1974 byl na Polytechnic of Central London jmenován profesorem. O čtyři roky se na téže škole stal děkanem Fakulty moderních jazyků a v této funkci setrval až do roku 1981.

ulice

Franz-Josef-Strasse
rodný dům (dnes Francouzská)Kal, Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2024