Mořic Nohavička

* 28.11.1902 Loučany – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Bouzov čp. 4


zaměstnání

obchodník v Loučanech a Bouzově


odborné a zájmové organizace

Sokolpoznámky

Člen odbojové skupiny v Bouzově, která spolupracovala s ilegálně žijícím členem Obrany národa učitelem Františkem Krušem. Po jeho zastřelení gestapem v lednu 1944 došlo na Bouzovsku k rozsáhlému zatýkání. Část zatčených souzena na výjezdním zasedání brněnského zvláštního soudu při Německém zemském soudu v Olomouci, zde vynesena řada trestů smrti. Další, mezi nimi i Nohavička, souzeni ve Vratislavi. Nohavička odsouzen k trestu smrti 17. 1. 1945, týden před svou popravou! Existuje však i datum odsouzení k trestu smrti 24. 10. 1944.
(Podklady k životopisu Mořice Nohavičky získal při přípravě své publikace a pro naši encyklopedii poskytl pan Josef Styx, děkujeme.)
osoby

František Kruš
spolupráce v době okupaceděti

Luboš Nohavička
Danuše Nohavičková
Danuše Štefanová (Nohavičková)
osoba na objektech

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 24. 11. 2018