Internetová encyklopedie dějin Brna

Soběslav Sobek

  doc. MUDr. Soběslav Sobek


  • * 29.9.1897 Brno – † 24.10.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   první ředitel sanatoria ve Vyšných Hágách, o jehož vybudování se zasloužil

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře společně s manželkou


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kroměříži (1916 maturita),
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1918–7. 4. 1924)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   dne 24. 10. 1946 mu byla v Domě Masarykovy ligy proti tuberkulose v Praze 5, náměstí Kinských 2 odhalena pamětní deska,
   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války v Národním památníku obětí heydrichiády v Praze 2, Resslova 9a,
   jeho jméno je uvedeno i na pamětní desce zaměstnanců Ústřední sociální pojišťovny v Praze 5, Křížová 25,
   dne 19. 12. 1946 mu byla in memoriam udělena venia legendi pro obor ftiseologie


  • dílo

   zabýval se plicním TBC, ambulantní léčbou pneumotoraxu, zdokonalil vyšetřování poslechové i rentgenologické, jako první v republice upozornil na metodu nepřímé fotografie ze štítu; zasloužil se o vybudování plicní léčebny ve Vyšných Hágách


  • zaměstnání

   plicní lékař:
   - 1924 Zemská plicní léčebna v Pasece na Moravě
   - 1925 Zemský ústav pro choromyslné ve Šternberku
   - externista ORL kliniky v Brně
   - Masarykova plicní léčebna v Květnici
   - plicní sanatorium v Tatranských Matliarech
   - Masarykovo sanatorium ve Vyšných Hágách
   - plicní ambulatorium Ústředního svazu nemocenských pojišťoven v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   Ústředí Masarykovy ligy proti tuberkulóze v Praze,
   redaktor časopisu Rozhledy v tuberkulose


  • poznámky

   Pro účastníka atentátu na Heydricha Jana Kubiše, zraněného na oku, měl na žádost Jana Sonnevenda opatřit odborného očního lékaře - doporučil MUDr. Miladu Frantovou (1906–1942); v červenci 1942 byl zatčen, 29. 9. 1942 odsouzen k trestu smrti a 22. 10. 1942 převezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl rozsudek vykonán.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Sonnevend
   spolupráce v odboji v době okupace Karel Svěrák
   spolupráce v odboji v době okupace


  • partneři

   Marie Sobková (Trösterová)


  • rodiče

   Bohumil Sobek
   Božena Sobková


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 25. 10. 2015