P. Václav Kostiha

* 26.7.1900 Nechvalín (okres Hodonín) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Nechvalín čp. 108 (rodný dům),
Ždánice


vzdělání

na kněze vysvěcen 7. 3. 1925 v Brně


vyznamenání a pocty

bronzová medaile "Orel zásluze" in memoriam (rozhodnutí Předsednictva Čs. Orla ze dne 2. 4. 1947)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války v Nechvalíně

Ždánice:
- pamětní deska na budově fary (spolu s kaplanem Františkem Vonešem)
- pamětní deska v budově školy (spolu s Pavlem Krupičkou, Václavem Bumbou, P. Františkem Vonešem)
- na pomníku na starém hřbitově (spolu s P. Františkem Vonešem, Pavlem Krupičkou a Josefou Kubatíkovou)


zaměstnání

kněz


odborné a zájmové organizace

Čs. Orel (starosta ve Ždánicích)


poznámky

Od 6. května do 1. června 1942 ukrývali spolu s kaplanem Františkem Vonešem na faře ve Ždánicích npor. Oldřicha Pechala z paraskupiny Zinc. Zatčeni 26. 6. 1942, vězněni v Brně v Kounicových kolejích, kde byli popraveni. Zpopelněni v Krematoriu města Brna 6. 7. 1942, číslo kremace 6166, do matriky zemřelých zapsáno na základě oznámení gestapa z 1. 7. 1942.osoby

Václav Bumba
uvedeni společně na pamětní desce Vladimír Dunděra
spolupráce v odboji Pavel Krupička
uvedeni společně na pamětní desce Oldřich Pechal
Pechal se ukrýval na faře ve Ždánicích Josef Pintera
oddávající při sňatku 25. 5. 1930
další osoby (3)...události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/t 2
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 12. 07. 2023