P. František Voneš

* 16.9.1913 Střítež (okres Třebíč) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořídku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Ždánice čp. 294


vyznamenání a pocty

bronzová medaile "Orel zásluze" in memoriam (rozhodnutí Předsednictva Čs. Orla ze dne 2. 4. 1947)


jiné pocty

Ždánice:
- pamětní deska na budově fary (spolu s P. Václavem Kostihou)
- pamětní deska v budově školy (spolu s Pavlem Krupičkou, Václavem Bumbou, P. Václavem Kostihou)
- na pomníku na starém hřbitově (spolu s P. Václavem Kostihou, Pavlem Krupičkou a Josefou Kubatíkovou)

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války v Letovicích


zaměstnání

kaplan


odborné a zájmové organizace

Čs. Orel (vzdělavatel okrsku župy Šilingrovy)


poznámky

Spolu s farářem Václavem Kostihou ukrývali na faře ve Ždánicích parašutistu Oldřicha Pechala v době od 6. května do 1. června 1942. Zatčen 26. 6. 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 6. 7. 1942, číslo kremace 6167.osoby

Vladimír Dunděra
spolupráce v odboji Václav Kostiha
společně pomáhali při ukrývání Oldřicha Pechala na faře ve Ždánicích Oldřich Pechal
Voneš pomáhal při ukrývání Oldřicha Pechala na faře ve Ždánicích Cyril Žižlavský
ukrýval se u Fr. Voneše


události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/u 2
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 03. 01. 2022