Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Voneš

  P. František Voneš


  • * 16.9.1913 – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Ždánice


  • vyznamenání a pocty

   bronzová medaile "Orel zásluze" in memoriam (rozhodnutí Předsednictva Čs. Orla ze dne 2. 4. 1947)

  • jiné pocty

   Ždánice:
   - pamětní deska na budově fary (spolu s P. Václavem Kostihou)
   - pamětní deska v budově školy (spolu s Pavlem Krupičkou, Václavem Bumbou, P. Václavem Kostihou)
   - na pomníku na starém hřbitově (spolu s P. Václavem Kostihou, Pavlem Krupičkou a Josefou Kubatíkovou)

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války v Letovicích


  • zaměstnání

   kaplan

  • odborné a zájmové organizace

   Čs. Orel (vzdělavatel okrsku župy Šilingrovy)


  • poznámky

   Spolu s farářem Václavem Kostihou ukrývali na faře ve Ždánicích parašutistu Oldřicha Pechala v době od 6. května do 1. června 1942. Zatčen 26. 6. 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde byl popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 7. 1942.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Úmrtní protokol z roku 1942"
   "Parašutista nadporučík Oldřich Pechal v sítích gestapa"
   ""
   "První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942)"


  • osoby

   Vladimír Dunděra
   spolupráce v odboji Václav Kostiha
   společně pomáhali při ukrývání Oldřicha Pechala na faře ve Ždánicích Oldřich Pechal
   Voneš pomáhal při ukrývání Oldřicha Pechala na faře ve Ždánicích Cyrill Žižlavský
   ukrýval se u Fr. Voneše


  • události

   2. 7. 1942
   Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2565/u 2
   1. 7. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 14. 09. 2015