Med. Dr. Ernst Landesmann

* 17.8.1861 Baden u Vídně (Rakousko) – † 1.3.1935 Brno


lékař v Brně


bydliště

Brno:
- Rudolfsgasse 12
- Krautmarkt (Zelný trh) 8
- Talgasse - Údolní 29
- Brandlova 4


vzdělání

gymnázium v Badenu a později v Drážďanech,
Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze (?–14. 11. 1925, studium zahájil ve Vídni)


dílo

Die Therapie an den Wiener Kliniken (1891)


zaměstnání

sekundární lékař všeobecné nemocnice ve Vídni,
praktický lékař v Brně (od roku 1890)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 5. 3. 1935

ulice

Talgasse - Údolní
bydliště Krautmarkt (Zelný trh)
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Zelný trh) Rudolfsgasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Česká) Brandlova
bydliště v době úmrtí Pekařská
místo úmrtí (v domě č. 53, nemocnice sv. Anny)


Fl, Menš


Aktualizováno: 16. 09. 2017